Kommentar fra Randers Kommune om Nordic Wastes konkursbegæring

Randers Kommune har konstateret via pressen, at virksomheden har indgivet konkursbegæring, en oplysning kommunen vil drøfte med Miljøstyrelsen og vores advokat

"Jeg forventer fortsat, at virksomhedens ejere påtager sig ansvaret og betaler for de afværgeforanstaltninger og det oprydningsarbejde, vi lige nu har gang i. Der er ingen tvivl om, at de er skadevolder," siger Torben Hansen, borgmester i Randers Kommune.

Randers Kommune fortsætter arbejdet med at afværge miljøkatastrofen ved at køre jord væk, holde gang i pumperne og sikre overfladevandet:

"Jeg kan forsikre alle om, at vi så længe det er nødvendigt fortsætter vores indsats for at holde jorden i skak og forhindre miljøkatastrofen, så der ikke skrider jord i Alling Å eller ind i Ølst," siger Torben Hansen.