Lokale fortællinger skal forebygge konflikter om fremtidens danske landskaber

Forskere fra Københavns Universitet har samlet landskabsfortællinger fra lokale aktører. De viser, hvordan lokalsamfund er med til at forme vores landskaber, men også hvilke udfordringer og muligheder ønsker om f.eks. klimavenligere landbrugsdrift og større biodiversitet skaber.

Forsiden på websitet ’Lyt til Landskabet’. Elementerne i illustrationen leder ind til tekst-, lyd- og videofortællinger med bl.a. offentligt ansatte, landbrugere og andre lokale aktører, der taler om deres arbejde med eller forhold til det landskab, som de er en del af.

Hvad tænker gårdejerne om det landskab, som deres familier har været knyttet til i generationer? Hvordan kan den offentlige forvaltning skabe et godt samarbejde på tværs, når den igangsætter store landskabsprojekter? Og hvorfor skal man altid huske kaffepauserne ved borgermøder?

Det er nogle af de spørgsmål og fortællinger, som det nye interaktive website "Lyt til Landskabet" indbyder alle med interesse for udviklingen af fremtidens landskaber til at gå på opdagelse i.

Fortællingerne udspringer af forskningsprojektet Lokale Landvindinger, der siden 2021 har undersøgt, hvordan landskabsfortællinger kan indgå i arbejdet med f.eks. at omlægge klimabelastende landbrugsområder og skabe større diversitet i naturen.

Med det nye website og dets mange tekster, video- og lydklip håber forskerne bag projektet at inspirere kommuner og andre myndigheder i arbejdet med at kortlægge lokale aktører, inddrage borgerne og samarbejde på tværs. Men også lokale borgere og foreninger kan blive klogere på den ofte meget brede vifte af holdninger og værdier, livshistorier og lokalhistorie, der ligger indlejret i vores landskaber.

Websitet ’Lyt til Landskabet’ indgår i forskningsprojektet Lokale Landvindinger, der er forankret på Institut for Antropologi og Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning ved Københavns Universitet. Projektet gennemføres i samarbejde med Naturstyrelsen Himmerland samt Viborg, Randers og Mariagerfjord Kommuner.

Lyt til Landskabets fortællinger er indsamlet i det sydlige Himmerland i området mellem Hobro, Randers og Viborg.

Lokale Landvindinger er finansieret af Veluxfonden, mens Lyt til Landskabet er samfinansieret af Veluxfonden og Crown Princess Mary Center ved Københavns Universitet.