Projekter modtager støtte fra landsbypuljen

En handicaptilgængelig naturlegeplads, udsmykning af købmandsgården i Asferg og bedre forhold for eldrevne køretøjer i Randers Motor Sport. Det er blot nogle af de 10 projekter, som nu får midler fra Landsbypuljen. Det har Landdistriktsudvalget netop besluttet.

Uggelhuse, som her er set fra luften, kan også se frem til at modtage midler til flere aktiviteter i den lokale borgerforening

”Det er nogle rigtig fine projekter, vi netop har valgt at støtte. De bidrager til at udvikle kommunens mindre bysamfund og skaber nye fællesskaber og mødesteder til gavn for lokalsamfundet. Og her spiller de lokale ildsjæle bag projekterne en afgørende drivkraft i at deres lokalsamfund er levende, bæredygtige og skønne steder, hvor folk også i fremtiden har lyst til at bosætte sig. Stor ros til den flotte lokale indsats,” siger formand for Landdistriktsudvalget, Anne Hjortshøj, som glæder sig til at følge med i realiseringen af de mange projekter.

En bred vifte af projekter får støtte

Med uddelingen er borgerforeningen i Jebjerg rykket et skridt tættere på at kunne realisere en handicapvenlig naturlegeplads og et tilhørende madpakkehus, mens indbyggerne i Asferg kan se frem til et nyt kunstværk på købmandsbygningen. Også Randers Motor Sports ansøgning i forbindelse med at sikre bedre forhold for eldrevne motorkøretøjer blev imødekommet.

En betydelig del af midlerne blev sendt i retning af forsamlingshusene i Langkastrup, Hørning og Ålum, som får mulighed for at klimatilpasse, energioptimere og forbedre forholdene for brugerne af husene. Udover nyt inventar, er der flere steder behov for at udskifte de gamle fuger i ydermurene, som efter mange års vejrpåvirkning er begyndt at smuldre. Også borgerforeningerne i Uggelhuse og Udbyover modtager støtte til at forbedre rammerne om foreningernes aktiviteter. I Dalbyover får borgerforeningen støtte til et projekt, som skal undersøge muligheden for et borgerkøb af byens kro, som man håber, kan komme til danne ramme om fremtidige arrangementer.

”Selvom projekterne er meget forskellige, har de alle det til fælles, at de uden tvivl kommer til at danne grobund for rigtig mange gode oplevelser og aktiviteter.” siger Anne Hjortshøj.

Med denne ansøgningsrundes tildelinger, er der siden 2016 uddelt over 11 millioner kr. fra puljen til 164 projekter.

Fakta

Formålet med puljen er at støtte initiativer, der skaber udvikling i Randers Kommunes landsbyer. Her har lokale foreninger, forsamlingshuse og grupper af borgere mulighed for at søge mellem 5.000 kr. og 150.000 kr. fra puljen, som har uddelingsrunder to gange om året.