Lokalplan for almene boliger i Spentrup kommer i høring

En forslag til en ny lokalplan, der vil gøre det muligt at opføre 36 almene boliger og et grønt rekreativt areal i Spentrup, kommer i høring i otte uger. Det har byrådet besluttet på mødet den 28. august 2023.

Nye almene lejeboliger er godt på vej til at kunne blive en realitet i Spentrup. I hvert fald har byrådet besluttet at en lokalplan og et kommuneplantillæg, der vil gøre det muligt at opføre boligerne, skal i høring. Beslutningen blev taget på mødet den 28. august 2023.

I starten af året var der offentlig fordebat om sagen, og det er på den baggrund, at forvaltningen har lavet forslaget til lokalplanen og kommuneplantillægget. Den nye planlægning vil give mulighed for at opføre op til 36 rækkehuse og et nyt rekreativt område på et areal mellem Blicherskolen og Spentrup Idræts- og Kulturhus. I dag er lokalplanens område udlagt til offentlige formål.

Det er Lejerbo Randers, der ønsker at opføre de 36 almene senior- og familieboliger på stedet, og Randers Byråd afsatte tilbage i september 2021 godt 5 millioner kroner i støtte til projektet. Penge, der kommer fra byrådets samlede budget for almene boliger i årene 2022-2025

Alle kan komme med input og kommentarer

Forslaget til lokalplanen ventes at være i høring fra den 4. september til den 30. oktober 2023. Når høringen går i gang, vil det på Randers Kommunes høringsportal www.randers.dk/høringer være muligt at finde alt materiale. Alle har under høringen mulighed for at kommentere og komme med input til den forslåede planlægning.

Efter høringen vil byrådet blive præsenteret for alle høringssvarene. Og her vil byrådet samtidig skulle tage stilling til de endelige forslag til lokalplan og kommuneplantillæg.

Lokalplanens område udgør ca. 2,3 hektar og er afgrænset af Skaldhøjvej mod nordvest og Haldvej mod syd. Det ligger i en blandet bystruktur som både består af større offentlig bebyggelse, et parcelhuskvarter, samt byens ældste boligbebyggelse, der er opført fra år 1500 til 1920.