Medarbejdere bliver værdighedsambassadører

Plejecenter Solbakken starter nu et forløb med Sundhedsstyrelsens Værdighedsrejsehold. Med forløbet skal personalet blive endnu klogere på, hvordan de arbejder med værdighed på centret.

Konkret består forløbet af tolv praksisnære aktiviteter frem til november. Her skal plejepersonale, terapeuter og køkkenpersonale deltage i forskellige læringsgruppemøder, temadage og workshops, der sætter fokus på, hvordan man styrker arbejdet med værdighed. Det kan for eksempel være samarbejde med pårørende, helbred og måltider, aktiviteter i hverdagen, tryghed og den enkelte beboers ønsker og behov til hverdagen.

"Forløbet skal gerne munde ud i, at medarbejderne bliver værdighedsambassadører. Det hænger tæt sammen med vores løbende fokus på at give beboerne en god og tryg pleje i deres sidste hjem med respekt for det levede liv," siger Claus Mester, centerleder på Solbakken.

Hver gang kommer en værdighedskonsulent fra Videnscenter for værdig ældrepleje ud på plejecentret. Og ud fra konkrete situationer i hverdagen får medarbejderne redskaber og metoder til, hvordan man kan tilgodese beboernes og de pårørendes tanker om et godt og værdigt liv.

"Det er vigtigt for os, at vi løbende sætter fokus på værdighed, og for eksempel taler vi også med beboerne om deres ønsker til den sidste tid. Beboerne skal opleve Solbakken som et sted med tryghed og kærlighed. Samtidig er det vigtigt for medarbejderne med den her slags forløb, fordi de gerne vil blive bedre og øge deres faglighed," siger Claus Mester.

Hænger tæt sammen med kompetenceforløb

Forløbet med særligt fokus på værdighed kommer efter, at Solbakken siden efteråret 2020 har været en del af kompetenceudviklingsprojektet Vækstkultur. Her er der blandt andet blevet arbejdet med et fælles sprog, god kommunikation og kulturen på arbejdspladsen. Målet var at få endnu flere redskaber til at håndtere små og store udfordringer til gavn for både medarbejderne og beboerne. Og det lader til at have virket.

"Vores mål om at være et åbent center, hvor alle kan komme med små og store ting, er blevet styrket. Både medarbejdere og beboere italesætter i højere grad, hvis der noget, som de ønsker skal være anderledes. Og det skaber en større glæde og er med til at styrke relationen," siger Grethe Veirum, centersygeplejerske på Solbakken.

Alle medarbejdere har deltaget i projektet, og det har også betydet noget for det tværfaglige samarbejde på centret.

"Nu kender vi i højere grad hinandens styrker og svagheder, og hvordan vi hver især arbejder. Det kan vi også se har indvirkning på både vores samarbejde, medarbejderglæde og vores fælles arbejde om at give beboerne det bedst mulige sidste hjem," siger Grethe Veirum.

At Solbakken nu sætter ekstra fokus på værdighed, giver derfor god mening.

"Med kompetenceudviklingsprojektet har medarbejdere fået en masse redskaber med i bagagen, og nu sætter vi ekstra fokus på, hvordan vi arbejder med værdighed i beboernes dag. Beboerne er centrum i vores arbejde, og det har vi meget fokus på, at de skal kunne føle og mærke hver dag. Det håber jeg, at værdighedstiltaget kommer til at hjælpe os ekstra med," siger Claus Mester.

Seneste nyheder

Nyheder