Meget aktivt hus

Rundt om på ældrecentrene i Randers Kommune er der mange frivillige tilknyttet. De laver forskellige aktiviteter for beboerne.

En af de frivillige er Britta Christensen, der er formand for aktivitetsudvalget på Spentrup Ældrecenter. Og det er faktisk lidt en tilfældighed, at hun blev det.

"Jeg gik på efterløn under corona, og da samfundet begyndte at åbne op igen, skulle der ske noget. Min nabo spurgte, om jeg ikke ville være en del af aktivitetsudvalget, og det har jeg bestemt ikke fortrudt. Jeg er rigtig glad for det, og efter halvandet år meldte jeg mig derfor også som formand for udvalget," siger Britta Christensen, formand for aktivitetsudvalget på Spentrup Ældrecenter.

Mange forskellige aktiviteter

Aktivitetsudvalget laver aktiviteter, som både beboerne fra Spentrup Ældrecenter, men også borgerne over 60 år i byen kan være en del af. Og det er der mange, der benytter sig af. Der er både aktiviteter, som foregår et par gange om året som banko, sangeftermiddage, busture og fester, men også ugentlige aktiviteter som krolf, petanque, gåtur for mænd og kvinder og en mandegruppe, som en frivilligguide har startet op. Britta Christensen er derfor også tit nede på centret, og det giver hende meget.

"Det giver mig en masse socialt at være frivillig. Vi har et skønt aktivitetsudvalg, der arrangerer de forskellige aktiviteter, som udvalget står for. Derudover giver det mig også meget socialt at være sammen med alle de mennesker, der deltager i arrangementerne – både fra centret og fra byen samt medarbejderne på centret," siger Britta Christensen.

Et hus med mange frivillige

Udover et aktivt aktivitetsudvalg har Spentrup Ældrecenter også tilknyttet andre frivillige, som blandt andet er med til at holde suppeaftenener, ture ud af huset og månedens kagedag, samtidig med at der er besøgsvenner, gåvenner og besøgsven med hund. Aktivitetsudvalget udarbejder et årsprogram, hvor alle aktiviteterne står i, og det udkommer efter nytår. Det er aktivitetsudvalget, der udarbejder programmet, men det er frivilligguiden, som hjælper med at få lavet en lille folder, der kan lægge rundt om på centret, i Spentruphallen og nede ved frisøren på torvet i Spentrup.

"Vi har generelt et meget aktivt hus, og der spiller de frivillige en stor rolle. De er med til at skabe en masse liv og give borgerne forskellige oplevelser – og det har stor betydning for os alle," siger Merethe Jacobsen, centerleder på Spentrup Ældrecenter.

Kunne du tænke dig et job som frivillig på et center, er du altid velkommen til at kontakte lederen på dit lokale ældrecenter eller en af frivilligkoordinatorerne for at høre mere om dine muligheder.

Seneste nyheder

Nyheder