Mikrofiller ved Nordic Waste bliver dækket til

Som et led i afværgeindsatsen for at sikre Alling Å vil op imod 400.000 ton mikrofiller ved Nordic Waste nu blive dækket til. Det har Randers Byråd besluttet på mødet den 29. april 2024. Tildækningen vil betyde, at overfladevand ikke længere kommer i forbindelse med mikrofilleren, og samtidig vil eventuelle støvgener i den kommende sommersæson blive mindsket i området.

Nu bliver op imod 400.000 ton mikrofiller ved Nordic Waste dækket til som led i afværgeindsatsen for at sikre Alling Å. Det har Randers Byråd besluttet på mødet den 29. april 2024.

Mikrofilleren, der er et restprodukt fra cementproduktion, er kørt til pladsen af virksomheden før, den gik konkurs. Og for at undgå en miljøskade er det afgørende, at overfladevand, der har været i forbindelse med filleren, ikke løbet ud i Alling Å. Det skyldes, at filleren indeholder tungmetaller og sulfat, og derfor har forvaltningen siden begyndelsen af afværgeindsatsen bortskaffet og renset overfladevandet.

Nu fastslår en geoteknisk vurdering imidlertid, at mikrofilleren godt kan blive liggende, hvor den er. Dermed bliver det muligt at dække den til og minimere den fortsatte forurening af overfladevandet. Ved at dække mikrofilleren til vil eventuelle støvgener i den kommende sommersæson også blive mindsket i området.

Arbejdet tager 6-8 uger

Projektet indebærer, at mikrofilleren samles i én stor bunke, der bliver udjævnet og samlet set ventes at dække et areal på op til 9.000 m2. Planen er herefter at dække mikrofiller-bunken til med jordmaterialer hentet fra skredfronten. Store dele af disse jordmængder er nemlig lerholdige og indeholder i et vist omfang materiale, der gør det velegnet til indbygning og komprimering. Der vil i alt blive lagt et lag på 0.5-1 meter jord oven på mikrofilleren, og til sidst vil arealet blive sået til.

Det forventes, at arbejdet vil tage 6-8 uger og hele projektet er estimeret til at koste 5 - 7,5 millioner kr.

Den afgørende og nødvendige afværgeindsats for at sikre Alling Å ved en tildækning af mikrofilleren sker efter miljøbeskyttelseslovens § 70.