Mød jobcentret i midtbyen hver onsdag

Virksomheder og jobsøgende kan nu møde jobcentrets konsulenter hver onsdag i No.17 i Slotsgade 4. Målet er at gøre jobcentret mere tilgængeligt for jobsøgende og virksomheder.

Alle kan møde jobcentrets konsulenter hver onsdag fra 10 til 17.30 i No.17 i Slotsgade 4.

"Vi er meget begejstrede for at lancere det her initiativ for byens virksomheder, der mangler arbejdskraft, og for dem, der er jobsøgende. Man kan møde op, som man vil og tale direkte med konsulenterne om både rekrutteringsbehov og jobsøgning," siger Bo Vestergaard, formand for Beskæftigelsesudvalget i Randers Kommune og tilføjer:

"Når vi er til stede hver onsdag i No.17, flytter vi den kommunale virksomheds- og rekrutteringsservice tættere på borgerne og virksomhederne. For borgerne gør vi jobcentrets vejledning til jobsøgning endnu mere erhvervsrettet og praksisnær. Herudover skaber No.17 rammen om samskabelse og muligheden for nære samtaler om, hvordan vi gør vores lokale arbejdsmarked mere bæredygtigt."

Konsulenter fra virksomhedsservice

Det er konsulenter fra jobcentrets Virksomhedsservice og Rekruttering, der er til stede i No.17. Her kan de jobsøgende få adgang til konkrete jobmuligheder og vejledning, der kan hjælpe dem med at navigere i jobmarkedet. Virksomheder kan få indsigt i, hvilke kompetenceprofiler der er klar til at arbejde i netop deres branche.

"Både jobsøgende og virksomheder er velkomne til at komme ned og få en snak med os. Vi stræber hele tiden efter at komme virksomhederne i møde og være så tilgængelige og imødekommende som muligt, for vi tror på, at et godt samarbejde med byens arbejdspladser er vigtigt for at hjælpe jobsøgende med at finde arbejde," siger Tine Arensbach, ledelsesansvarlig for jobcentrets Center for Virksomhedsservice og Rekruttering, og tilføjer:

"Ejere, direktører og HR-ansvarlige kan blandt andet få sparring om samfundsansvar og stærke inkluderende fællesskaber på arbejdspladsen, som er nogle af de parametre, der bidrager positivt til virksomhedernes bundlinje."

Nye tilgange i jobcentret

Tilstedeværelsen i No. 17 er blot et i en række initiativer, som skal gøre mødet med jobcentret til en bedre brugeroplevelse. Blandt andre nye initiativer, som jobcentret er i gang med at søsætte, er færre sagsbehandlingsskift, et nyt adfærdskodeks for jobcentrets ansatte med fokus på værdig dialog med borgerne og ny indretning af jobcentret med hyggelige venterum, rolige omgivelser og bedre skiltning.

De nye tiltag kommer som følge af flere processer, hvor borgere er blevet spurgt ind til deres oplevelser med jobcentret.

"Ved at tale med borgerne kan vi skabe et bedre jobcenter, og i løbet af det seneste år har vi fået foretaget flere brugerundersøgelser, der blandt andet peger på et behov for endnu mere uformel dialog med kommunens jobsøgende. Ligesom sidste år holder jeg også i år et åbent møde på biblioteket, hvor folk kan møde op og tale med mig og komme med deres feedback og input. På den baggrund kigger vi hele tiden på nye måder at tilpasse vores jobcenter efter de jobsøgendes behov," fortæller Søren Sneftrup, arbejdsmarkedschef i Randers Kommune og fortsætter: "Vi kan altid lære nyt, og det skal vi tage imod".

Næste gang man kan møde arbejdsmarkedschefen på biblioteket er i 1. halvår 2024, og en officiel dato bliver offentliggjort inden for den nærmeste fremtid.

Om No.17

No.17 er Randers' nye hus for bæredygtig handling opkaldt efter FN's 17 Verdensmål for en bæredygtig verden, som åbnede i efteråret 2023.

No.17 er et 3-årigt pilotprojekt, der skal fremhæve handling og samarbejde mellem kommune, borgere, foreninger, institutioner og virksomheder. Det bæredygtige fokus understreger Randers Kommunes' mål om at skabe en bedre balance mellem natur, klima og sociale forhold. Huset byder på en bred vifte af faciliteter, inklusive butiksfaciliteter, mødelokaler og en platform for lokale producenter og ildsjæle. Med faste elementer som Genskabet og Det Åbne Værksted opfordrer No.17 til cirkulær økonomi og engagerer lokalsamfundet i aktiv deltagelse.

Alle nysgerrige er velkomne til at kigge forbi lokalerne i Slotsgade 4.