Møde i Den Lokale Beredskabsstab om Nordic Waste

Den Lokale Beredskabsstab (LBS) er i dag trådt sammen med repræsentanter fra Politi, Beredskabsstyrelsen, Beredskab og Sikkerhed, Randers Kommune og Miljøstyrelsen.

På mødet blev situationen ved Nordic Waste drøftet. Der har været et godt samarbejde mellem myndighederne indtil nu. Og der er enighed om, at det skal fortsætte og situationen vil blive fulgt tæt.