Mulig løsning i sag om handicapboliger på Neptunvej

Der er nu fundet en mulig løsning i en sag, hvor ti nyopførte boliger til borgere med udviklingshandicap ikke kan tages i brug. På mødet den 29. januar 2024 har Randers Byråd besluttet at sætte gang i en proces, så bygningerne i stedet kan bruges til et åbent medborgerhus.

29. januar 2024

Randers Kommune har opført ti nye boliger på Neptunvej til borgere med handicap, men boligerne kan ikke tages i brug. Det er konsekvensen efter en afgørelse i Planankenævnet og en vurdering fra forvaltningen om, at det ikke er muligt at lave en ny lokalplan, der kan lovliggøre boligerne til det tiltænkte formål.

Hvad der skal ske med boligerne har derfor stået hen i det uvisse. Men på mødet den 29. januar 2024 har Randers Byråd nu besluttet en mulig alternativ anvendelse.

Medborgerhus med åbne aktiviteter

Konkret ønsker byrådet at bruge bygningerne til at skabe et åbent medborgerhus, der vil forstærke koblingen til det omkringliggende samfund. Tanken er, at de i alt seks bygninger på stedet kan huse meget forskellige aktiviteter, der rammer en bred målgruppe.

I hovedhuset vil der blandt andet være en cafe med offentlige aktiviteter, hvor borgere på handicapområdet samtidig får mulighed for at arbejde. De øvrige fem huse vil være tilgængelige for omverdenen til brug for aktiviteter med udgangspunkt i et bookingsystem.

Ombygning af Aktivitetstilbud Marienborgvej

Foruden etableringen af medborgerhuset indebærer byrådets beslutning blandt andet, at bygningerne for det nuværende Aktivitetstilbud Marienborgvej skal ombygges til seks boliger af typen § 107 (midlertidige boliger) og aktivitetstilbuddet flyttes ud til bygningerne ved Neptunhus. Derudover medfører beslutningen, at projektet på Kastanievej 12 justeres, så der også etableres § 108 boliger (permanente boliger) og ikke kun § 107 boliger (midlertidige boliger), som det oprindeligt var tiltænkt.

Forvaltningen vurderer, at etableringen af et åbent medborgerhus vil medføre et nettotab på 6 mio. kr. for Randers Kommune. Beløbet er et overslag og skal ses i sammenhæng med, at udgiften for Neptunhus som bygningerne står nu, uden reel anvendelse, udgør cirka 16 mio. kr. for Randers Kommune.

Som led i den kommende proces med at etablere medborgerhuset vil der være høring og dialog med berørte parter om forslaget og det videre forløb.

Afstemningsresultat

I sag 17 blev et ændringsforslag fra borgmesteren godkendt. Forslaget lød, at det i sagens 1. "at" besluttes at bygningerne ved Neptunhus anvendes til et Medborgerhus - med tilhørende ændringer i boligplanen på socialområdet – som beskrevet i sagen.

2. "at" blev godkendt jf. økonomiudvalgets indstilling med 28 stemmer for og 2 imod. Imod stemte Østbroen. Beboerlisten undlod at stemme.

Sag 17 blev sambehandlet med sag 16.

Seneste nyheder

Nyheder