Nu begynder ombygningen af tilslutningsanlæg langs E45

Vejdirektoratet begynder nu arbejdet med at ombygge de tre tilslutningsanlæg langs E45 ved Randers; Sdr. Borup, Randers C og Randers N. Første skridt er at udvide Viborgvej og etablere en ny og større samkørselsplads.

Foto: Vejdirektoratet

Flere steder langs E45 arbejder Vejdirektoratet på at udvide motorvejen fra fire til seks spor for at reducere trængselsproblemerne og for at give bilisterne bedre forhold end i dag. Nu er turen kommet til E45 Nordjyske Motorvej, hvor de tre tilslutningsanlæg, <40> ved Randers C, <39> ved Randers N samt <43> ved Sdr. Borup, skal ombygges.

Samtidig etablerer Vejdirektoratet samkørselspladser på strækningen og en støjskærm langs østsiden af motorvejen ved Helsted mellem Randers C og Randers N. 

Anlægsarbejde frem til udgangen af 2025

Selve anlægsarbejdet starter i midten af februar, hvor første skridt er at udvide Viborgvej i retningen ind mod Randers C fra tilslutningsanlægget og frem til Fladbrovej for at skabe mere plads til bilisterne. Derudover bliver en ny og større samkørselsplads etableret, der skal erstatte den nuværende, som i dag bruges flittigt. 

I løbet af april måned i år begynder arbejdet med de øvrige tilslutningsanlæg. Det betyder, at der frem mod udgangen af 2025, hvor tilslutningsanlæggene vil stå færdige, bliver arbejdet på samme tid ved de tre anlæg. 

Ombygningen af tilslutningsanlæggene sker for at øge kapaciteten i rampeanlæggene samt klargøre dem til en fremtidig udbygning af motorvejen. Projektet er en del af Folketingets ”Infrastrukturplan 2035”.