Ny Dronningborghal ventes klar i sommeren 2027

På mødet den 26. februar 2024 har Randers Byråd godkendt processen omkring byggeriet af en ny Dronningborghal. Forude venter nu udbud og en masse forberedende arbejde før selve byggeriet kan gå i gang. Målet er, at den nye hal står færdig og er klar til brug i sommeren 2027.

Der er fortsat nogle år til, at en ny Dronningborghal vil summe af aktivitet, men på mødet den 26. februar 2024 har Randers Byråd taget et vigtigt skridt i retningen mod den nye hal.

På mødet godkendte byrådet nemlig processen omkring byggeriet, og dermed er vejen banet for det omfattende projekt. Målet er, at den nye hal er klar til brug i sommeren 2027.

Samarbejde om projektet

Byrådet har afsat i alt 49 millioner kroner til at etablere hallen, og forvaltningen har sammen med de berørte foreninger og Randers Idrætshaller arbejdet på at forberede den kommende byggeproces. Det samarbejde vil fortsætte i forbindelse med udarbejdelsen af det konkrete projekt.

I lyset af projektets størrelse vurderer forvaltningen, at der er behov for at tilknytte en ekstern bygherrerådgiver, der kan drive projektet fra start til slut. En sådan ventes at være tilknyttet inden sommerferien, hvorefter der skal laves materiale, så projektet kan komme i EU-udbud.

Når der er fundet en totalentreprenør og vinderprojektet er politisk godkendt kan byggeriet gå i gang, og forventningen er, at der kan tages 1. spadestik i april 2026.

En bæredygtig hal med samme funktioner

Den eksisterende Dronningborghal er i dag lukket som følge af bygningens dårlige stand, og den skal rives ned som en del af projektet. Den nye hal bliver som udgangspunkt placeret hvor den nuværende hal ligger og vil grundlæggende have de samme funktioner. Der skal være mulighed for håndbold, fodbold, gymnastik, badminton, basket, bordtennis mv. og der skal være tilskuerpladser, omklædningsfaciliteter og depotplads.

Der er enighed mellem forvaltningen, Randers Idrætshaller og de involverede foreninger i at arbejde på at skabe nye synergier mellem klubberne og brugerne. Der er udpræget ønske om, at hallens arealer bliver udnyttet klogt, så de kan bruges på tværs af brugergrupperne. Disse ønsker skal også ses i lyset af, at man med en ny Dronningborghal ønsker et bæredygtigt byggeri i alle henseender.

LÆS OGSÅ:  Bred opbakning til plan for ny Dronningborg Hal