Nye bassiner holder styr på vandet ved Nordic Waste

Tøvejr og store mængder nedbør har sat vandløb under pres mange steder i Danmark, og indsatsen for at undgå en stor miljøskade i Alling Å er også udfordret af de massive vandmængder. Derfor bliver der nu etableret flere regnvands- og opbevaringsbassiner til forurenet overfladevand samtidig med at åens vand fortsat bliver pumpet forbi skadestedet.

Det nye opbevaringsbassin på Danish Crown Vej i Sdr. Borup

”Vores indsats handler fortsat om at undgå, at forurenet overfladevand fra Nordic Waste ender i Alling Å, og løsningen med at etablere bassiner og pumpe åens vand forbi skadestedet fungerer. Men vi bliver selvfølgelig udfordret af de store mængder smeltevand og nedbør, og derfor etablerer vi nu nye opbevaringsbassiner for at udvide kapaciteten, så vi kan styre vandet,” siger kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt.

Kombinationen af bassiner til at opbevare forurenet overfladevand fra Nordic Waste og pumper, der sørger for, at åens vand bliver pumpet forbi skadestedet, har været løsningen i et stykke tid. Den sikrer, at der ikke løber forurenet overfladevand i åen og, at der fortsat er vandgennemstrømning i åen, så den ikke går over sine breder mod syd.

Opbevaringsbassiner og lokal rensning under etablering

Indtil nu er der blandt andet etableret regnvandsbassiner overfor Nordic Waste på Gl. Århusvej. Der er også fyldt vand i et bassin længere mod nord ad Gl. Aarhusvej og senest har Randers Kommune i samarbejde med Vandmiljø Randers fået etableret et opbevaringsbassin på Danish Crown Vej i Sdr. Borup.

Her vil det være muligt at opbevare vand fra de godt fyldte regnvandsbassiner ved Nordic Waste, og bassinet er etableret med en tæt membran, så vandet ikke kan sive ned i jorden.

Et lignende bassin er undervejs på Frederiksdalvej, og samtidig bliver der arbejdet på at etablere et mindre renseanlæg på skadestedet. Dette anlæg forventes opstillet i løbet af næste uge.

Ved siden af vandhåndteringen bliver jordskredet også holdt i skak, og der er ikke noget, der tyder på, at den seneste tid med smeltevand og nedbør har sat yderligerligere skub i skredet.

Et af de regnvandsbassiner, der er etableret overfor Nordic Waste på Gl. Århusvej.