Nye sundhedsprojekter på vej

Bedre søvn, øget fokus på trivsel blandt unge og hjælp til ensomme ældre. Det er et udpluk af de projekter, som har fået midler til at opstarte i løbet af 2024.

I alt fem projekter har fået midler, og de er målrettet henholdsvis børn og unge, ældre og borgere med kronisk sygdom.

”Det er fem meget spændende projekter. De har alle fået midler, fordi de adresserer sundhedsudfordringer og målgrupper, der er prioriteret i sundhedspolitikken. Det er vigtigt, at vi løbende finder nye måder at imødekomme udfordringer som blandt andet trivsel og søvn. Her kommer projekterne med nogle rigtig spændende bud på tværgående indsatser, som det bliver interessant at følge,” siger Louise Høeg, formand for Sundheds-, idræts- og kulturudvalget.

Sov dig sundere Randers

Et af de projekter, der har fået midler, er, Sov dig sundere Randers. Det skal bidrage med øget viden om søvn og gode søvnvaner målrettet familier med børn i alderen 0-16 år, så børnefamilier i Randers Kommune fremover får søvnvejledning af den bedste kvalitet. For lidt eller for dårlig søvn kan blandt andet medføre opmærksomhedsbesvær, indlæringsvanskeligheder, dårlig følelsesmæssig regulering og risiko for udvikling af overvægt. Projektet indebærer blandt andet uddannelse af tre søvnvejledere. De skal være med til at udbrede viden om søvn i for eksempel skoler, dagtilbud, PPR og Familie- og rådgivningscentret. Derudover oprettes en søvnklinik målrettet familier med særlige udfordringer i forhold til søvn.

”Det er et spændende og ambitiøst toårigt projekt. Mange børn og unge oplever søvnproblemer, og det har både kortsigtede og langsigtede konsekvenser. Derfor er det vigtigt, at der bliver sat ind hurtigt og på forskellige måder, ligesom projektet vil arbejde med,” siger Louise Høeg.

Trivsel, ensomhed og brobygning

De øvrige projekter, der har fået midler er: Craftpsykologi til unge med mistrivsel, som er en trivselsindsats til udskolingselever, der mistrives og har et højt stresseniveau. Projekt Følgeven, der skal hjælpe ensomme ældre ind i et fællesskab gennem en midlertidig frivillig følgeven. Brobygning for borgere med kronisk sygdom, som skal øge brobygningen til et aktivt foreningsliv. Derudover bliver hjernerystelseskoordinatoren videreført i et år.

Projekterne tildeles midler fra Sundhedsfremme- og forebyggelsespuljen, som det i budget 2023-2026 blev valgt at videreføre i 2024 og 2025. I alt elleve projekter har søgt midler fra puljen. Projekterne gennemføres over et eller to år, hvorefter det evalueres, om de skal fortsætte.