Nyt bassin til Nordic Waste overfladevand i Assentoft

Her skal det nye bassin til overfladevand fra Nordic Waste ligge.

I dag 14. februar ruller gravemaskinerne ind på Virkevangen i Assentoft for på en kommunalt ejet industrigrund at etablere et nyt bassin til overfladevand fra Nordic Waste. Det skyldes, at kapaciteten til at håndtere overfladevandet ved Nordic Waste har nået sit maksimum. De store nedbørsmængder har medført, at de nu 9 bassiner ved Nordic Waste er fyldt og det samme er de regnvandsbassiner, som hører under Vandmiljø Randers.

”Det er helt afgørende i vores indsats for at afværge en miljøkatastrofe, at overfladevand fra virksomheden og Alling Å vand ikke bliver blandet. Og mængden af overfladevand har nu nået et niveau, hvor det er tid til at grave et nyt bassin med rigelig plads,” siger Lars Sønderby, vicekommunaldirektør i Randers Kommune.

Derfor blev der sent 13. februar truffet beslutning om at skabe et nyt bassin, og i dag går arbejdet i gang.

Bassinet bliver foret med en membran og ligger i et område, hvor der ikke er drikkevands- eller grundvandsinteresser. I første omgang bliver der anlagt et bassin som kan rumme 10.000 m3 vand og det kan udvides til 50.000 m3. Rundt om bassinet kommer en jordvold på 2,5 meter.

Her kan overfladevandet opbevares og sendes videre til rensning hos Vandmiljø Randers og på sigt kan det – hvis det er vand, som har været igennem det mobile renseanlæg ved Nordic Waste – pumpes direkte i kloakken til Vandmiljø Randers. Inden dette igangsættes, skal der dog ske en endelige afklaring af kravene til det behandlede vand fra skadesstedet, som kan ledes videre til det almindelige kloaksystem.

pH-værdier ved Nordic Waste

I den seneste uge er der ved Nordic Waste, hvor der nu er 9 bassiner lavet prøver af vandet for at teste pH-værdi. Netop pH-værdien er særligt interessant, fordi en del af overfladevandet har været i kontakt med microfiller, som ligger i området, dog primært samlet på ”fillerpladsen” inde på skadestedet. Det ser allerede nu ud til, at der er stor forskel på vandets pH-værdi i de enkelte bassiner.

Her nedenfor kan ses, at pH-værdien svinger mellem at være forholdsvis basisk til normalt pH-niveau i bassinerne ved Nordic Waste. Kortlægningen af de enkelte bassiner ved Nordic Waste fortsætter.

pH-værdi målt 9. februar:

 

09-feb

Bassin 1

8.25

Bassin 2

9.8

Bassin 3

10.31

Bassin 4

8.7

Bassin 5

8.2

Bassin 6

7.64

Bassin 7

7.97

Bassin 8

7.34

Bassin 9

8.51

Oversigt over bassiner på skadestedet