Nyt formandskab til Randers Fælleselevråd

Randers Fælleselevråd har valgt et nyt lederskab, der vil kæmpe for et endnu bedre skoleliv for alle elever i folkeskolen i Randers.

Det nye formandskab. Fra venstre: Laura Poulsen, May Kyaw (ny formand), Frederikke Qvortrup og Karoline Ljungberg.

Onsdag den 11. september var Randers Fælleselevråd samlet til skoleårets første møde. Her blev de 38 elevrådsrepræsentanter introduceret til fælleselevrådets arbejde, hvorefter de valgte et nyt formandskab. Den nye formand er May Kyaw, der går i 9. klasse på Vestervangskole, og som også sidste år var en del af formandskabet.

”Sidste år fik vi løst mange vigtige opgaver. Jeg ser frem til at fortsætte det gode arbejde. Og så glæder jeg mig til at lære de andre i formandskabet at kende og finde ud af, hvad vi vil arbejde med det kommende år,” siger May Kyaw.

Det er store sko det nye formandskab skal fylde, for i foråret blev Randers Kommune kåret til Danmarks mest elevvenlige kommune. En pris der blandt andet blev tildelt på baggrund af fælleselevrådets store arbejde.

”Siden da har flere kommuner og Dansk Center for Undervisningsmiljø udvist interesse for at høre mere om, hvad vi laver og hente inspiration fra vores elever. Det er med til at sætte baren lidt højere i fælleselevrådets arbejde,” siger Troels Bøgh Nielsen fra Projekt- og udviklingsafdelingen i Randers Ungdomsskole.

Stor opbakning til de unge

At Fælleselevrådets arbejde bliver værdsat fik elevrådsrepræsentanterne også at vide, da formanden for Skole- og uddannelsesudvalget, Steen Bundgaard, holdt tale for elevrødderne. Han havde en klar opfordring med til det nye formandskab.

”Husk at der bliver lyttet til jer og husk at tage den indflydelse I har alvorligt. I byrådet taler vi tit om folkeskolen, og så sent som forleden talte vi om skoletoiletter. Det er jo noget, der påvirker jeres hverdag direkte. Så når I kommer i gang med jeres arbejde og tænker ’Nu har vi altså en god idé’, så få Troels Bøgh til at ringe til mig. Så vil jeg meget gerne komme ud til et af jeres møde og diskutere jeres idé”.

Et aktivt elevdemokrati

Randers Fælleselevråd blev startet i 2016 for at styrke elevdemokratiet i Randers Kommune. Siden da har skiftende fælleselevråd arbejdet for at forbedre skolelivet for byens 8.000 folkeskoleelever, blandt andet ved at sørge for at elevernes ønsker bliver hørt i den politiske proces.

Formandskabet i Randers Fælleselevråd består af fire folkeskoleelever fra 6.-10 klasse. May Kyaw udgør sammen med Frederikke Qvortrup og Karoline Ljungberg og Laura Poulsen det nye formandskab, der er valgt frem til skoleårets udgang.