Nyt partnerskab mellem kommune og politi skal løfte forebyggelse af indbrud

Randers Kommune, Østjyllands Politi og Bo trygt har indgået et nyt partnerskab som ved i højere grad at involvere borgere, styrke nabofællesskab og formidle viden skal styrke indsatsen for at reducere antallet af indbrud.

Fredag (18/8) skrev borgmester Torben Hansen og chefanklager Marian Thomsen, på vegne af ledelsen i Østjyllands Politi, under på en partnerskabsaftale om at løfte forebyggelse af indbrud til et endnu højre niveau.

Partnerskabet, der har navnet 'Bo Trygt! I Randers Kommune', vil styrke indsatserne omkring indbrudsforebyggelse i kommunen og har som ambition, at antallet af indbrud skal nedbringes med to-tredjedele inden for en 5-årig periode samt at fastholde den høje grad af tryghed i Randers Kommune, som Justitsministeriets seneste Tryghedsundersøgelse viser, er blandt landets højeste.

Bag indsatsen står Randers Kommune, Østjyllands Politi samt Bo trygt! som er et initiativ fra TrygFonden og Foreningen Realdania i samarbejde med Videncentret Bolius og Det Kriminalpræventive Råd.

Randers Kommune og Østjyllands Politi har i en årrække samarbejdet omkring indbrudsforebyggelse, blandt andet gennem en række online borgermøder. Med det nye partnerskab og deltagelse af Bo trygt, vil der især være fokus på at arbejde lokalt og tæt på borgerne samt at inddrage civilsamfundet i samarbejde med Nabohjælp/Naboven.

Borgmester Torben Hansen glæder sig over det nye partnerskab:

"Randers Kommune er et dejligt sted at bo. Vi hører også blandt landets tryggeste kommuner. Det vil vi fastholde, og det tror vi på blandt andet sker med et styrket nabofællesskab, og gennem god information om, hvad man selv kan gøre for at forhindre indbrud. I fællesskab kan vi gøre mere end hver for sig. Derfor er jeg rigtig glad for det nye samarbejde,' siger Torben Hansen

Politidirektør Kirsten Dyrman ser også frem til det udvidede samarbejde: 

"Vi har i politiet altid stort fokus på både forebyggelse og opklaring af indbrud, men der er rigtig meget, borgerne selv kan gøre for at sikre deres bolig, og vi har brug for borgernes hjælp, hvis vi for alvor skal komme indbrud i Randers Kommune til livs. Derfor glæder vi os meget over det udvidede samarbejde, der også inddrager borgerne. Når vi hjælper flere borgere til at sikre deres bolig og samtidig blive aktive nabohjælpere, så kommer vi et stort skridt fremad i arbejdet med at bekæmpe indbrud,' siger Kirsten Dyrman

I det nye partnerskab vil Bo trygt! sammen med Randers Kommune og Østjyllands Politi arbejde for, at: 

  • reducere antallet af indbrud i Randers Kommune med to tredjedele over en femårig periode
  • styrke det lokale nabofællesskab gennem blandt andet rekruttering af 3500 nye, aktive nabohjælpere og ved at understøtte et netværk af Nabovenner
  • øge trygheden og mindske bekymringen for indbrud i et givent lokalområde
  • alle borgere i kommunen præsenteres for konkrete og let tilgængelige råd om, hvordan man forebygger indbrud i eget hjem

Samarbejdet giver desuden mulighed for, at grundejerforeninger kan bestille gratis foredrag om, hvordan man som husejer bedst forebygger indbrud. Som noget af det første, vil samarbejdet sætte gang i særlige initiativer i de dele af kommunen, som er mest præget af indbrud.

I Bo trygt! er der stor begejstring for, at man har valgt at indgå partnerskab:

"Målet om at øge tryghed og mindske antal af indbrud er et komplekst område, som vi kun kan bekæmpe gennem gode, lokale samarbejder, hvor alle er med til at styrke indsatsen. Det nye partnerskab mellem Randers Kommune, Østjyllands Politi og Bo trygt! er et rigtig godt eksempel på, hvordan vi på tværs af myndigheder, private organisationer og i samspil med borgerne kan bekæmpe en væsentlig samfundsudfordring, siger Britt Wendelboe, programleder for Bo trygt!

Læs mere om hvordan du kan forebygge indbrud på www.botrygt.dk

Læs mere om foredrag om indbrud i grundejerforeninger www.botrygt.dk/korps