Nyt stærkt ledelseshold på Rismølleskolen

Pernille Skaaning Engamo er netop valgt som ny skoleleder på Rismølleskolen, og samtidig er Pia Moltzen ny viceskoleleder.

"Rismølleskolen står i en ekstraordinær situation, som kalder på en ny start og et lederteam, der både kommer med stærke ledelsesmæssige kompetencer og fokus på udvikling. Og det får skolen med Pernille Engamo og Pia Moltzen. De har netop vist resultater og har erfaring, der matcher skolens behov," siger Morten Lyhne, skolechef i Randers Kommune.

Skiftet kommer efter en længere periode, hvor Rismølleskolens ledelse og medarbejdere har været under et svært pres og med sygemeldinger som følge. Konstitueret skoleleder, Anna Margrethe Østergaard blev sat ind for at håndtere den akutte situation.

Den ny samlede ledelse på Rismølleskolen består fra 2. april af skoleleder Pernille Skaaning Engamo, viceskoleleder Pia Moltzen, afdelingsleder 0.-4. årgang Mette Hadberg Ernstsen og pædagogfaglig leder Kevin Hvitfeldt Zeberg. Anna Margrethe Østergaard vil fortsat være tilknyttet skolens ledelse.

Det er samtidig aftalt at nuværende viceskoleleder Lene Kristensen overflyttes til Østervangsskolen, som dermed får styrket sin ledelse.

Stor tak for indsatsen

"Jeg vil gerne sige en stor tak for indsatsen. Den nuværende ledelse har gennemført tiltag, som var væsentlige i en svær tid. Min vurdering er, at Rismølleskolens elever, medarbejdere og forældre har brug for en ny permanent ledelse og dermed kontinuitet. Med Pernille og Pia får vi netop det," siger Morten Lyhne, som særligt fremhæver, at Pernille Skaaning Engamo har skabt meget fine resultater i forhold til både arbejdsmiljø og faglig udvikling.

"Jeg glæder mig til at møde ind på Rismølleskolen og bidrage til, at skolen kommer godt videre efter en hård periode. Jeg brænder for skoleledelse og ser frem til at stå i spidsen for en stor skole i et aktivt lokalområde," siger Pernille Skaaning Engamo. Hun kommer fra jobbet som skoleleder på Asferg Skole, hvor hun tiltrådte i oktober 2020.

Også Pia Moltzen ser frem til at starte.

"Jeg har været meget glad for min tid på Blicherskolen. Jeg har sat meget stor pris på samarbejdet med lærere og pædagoger og med forældre og elever. Jeg glæder mig også til jobbet og de faglige udfordringer der er foran mig," siger Pia Moltzen.

Rokade i skolevæsnet

Den nye ledelse på Rismølleskolen medfører dermed en rokade i skolevæsnet. Pernille Skaaning Engamo forlader stillingen som skoleleder i Asferg, og Pia Moltzen siger farvel til jobbet som viceskoleleder på Blicherskolen.

På Asferg betyder det, at nuværende stedfortræder, Louise Gubbertsen, bliver konstitueret som skoleleder indtil en ny skoleleder er ansat, mens Blicherskolen konstituerer Tina Herping som viceskoleleder.

"Randers Kommunes skolevæsen viser virkelig sit værd i denne situation. Erfarne kræfter er sat i spidsen for Rismølleskolen,, og dygtige ledere fra andre skoler træder til. Det er for mig et udtryk for en organisation, hvor man kan udvikle sig, og hvor vi som skolevæsen trækker på hinanden og til rette tid. Ingen står alene – vi håndterer situationen i fællesskab. Derfor vil der også være gode overleveringer på de skoler, vores ledere forlader," siger Morten Lyhne.