Nyt stenrev i Randers Fjord sprudler af liv

1400 tons sten blev kastet i Randers Fjord i marts 2023. Stenene udgør nu fire stenrev, som skal sørge for bedre betingelser for dyr og planter i fjorden. Et halvt år efter er livet flyttet ind i revene.

Fisk som kutlinger, savgylter og havkarusser holder nu til på de nye stenrev i fjordens udmunding ved Udbyhøj. Billedet er et skærmprint fra Randers Kommunes videooptagelser af revet i efteråret 2023.

Sådan så stenrevene ud fra luften, da ålegræs blev plantet på indersiden af revet i maj. Disse rev ligger inde i fjorden omkring 500 meter syd for Udbyhøj. Et andet stenrev er et såkaldt 'skolerev', som alle kan komme og kigge nærmere på ud for lystbådehavnen i Udbyhøj. Foto: HedeDanmark.