Planlægningen for ny bebyggelse ved busterminalen kan gå i gang

Forvaltningen går nu i gang med et større forberedende arbejde, efter at byrådet på mødet den 17. juni 2024 har besluttet at igangsætte planlægningen for ny bebyggelse ved Randers Busterminal.

På mødet den 17. juni 2024 har Randers Byråd besluttet at sætte gang i planlægningen, der kan gøre det muligt at etablere to nye bebyggelser ved Randers Busterminal.

Forvaltningen har modtaget ansøgning om at etablere en bygning ved Trangstræde på 3-4 etager med almene boliger og en bygning mellem Østergrave og Havnegade på 9 etager med blandede boliger og erhverv. 

De to projektforslag kræver, at der bliver lavet en ny lokalplan og et tillæg til kommuneplanen, og det er første skridt i dét arbejde, som byrådet med beslutningen nu har sat i gang.

En del af realiseringen af Flodbyen

De to nye bygninger vil være en del af realiseringen af Flodbyen og vil indgå som en del af forbindelsen mellem midtbyen og Flodbyen.

Ved Trangstræde har Randers Bolig ansøgt om at omdanne arealet til almen boligbebyggelse med 40 boliger på mellem 54m2 og m115m2. Bygningen vil være på 3.300m2 med varierende højde på 3-4 etager.

Mellem Østergrave og Havnegade har AP Pension ansøgt om en ejendom på 9 etager med erhverv i de nederste fem inkl. en café i stueetagen. I den øverste del af bygningen vil der være boliger. Samlet set vil der være 2700m2 til erhverv og 1000m2 til boliger.

Den kommende planlægning, som forvaltningen nu går i gang med, kommer til at forholde sig til en lang række spørgsmål. Støj, regnvandshåndtering, parkering, byggeriets fysiske påvirkning af omgivelserne er blot nogle af emnerne.

Undervejs i planlægningen kan der løbende ske tilpasninger af de ansøgte projekter. Der bliver også flere politiske behandlinger af sagen, og planerne kommer i offentlig høring før byrådet skal tage stilling til det endelige plangrundlag, der vil gøre det muligt at etablere bebyggelsen.   

Afstemningsresultat

Sag nr. 247 blev godkendt med 26 stemmer for og 5 stemmer imod. Imod stemte Enhedslisten, Velfærdslisten, Beboerlisten, Dansk Folkeparti og Henriette Malland (UP).

Læs mere om sagen på byrådets dagsorden

Seneste nyheder