Prøvetagning af jord fra front af jordskred går i gang

I denne uge går Randers Kommune i gang med at se på, hvordan der kan tages prøver af jorden, som er skredet ud over Gl. Århusvej ved Nordic Waste.

Her ses fronten af jordskredet, der går hen over Gl. Århusvej. Foto: Randers Kommune

”Vi vil gå i gang med at tage prøver ved fronten af jordskredet, altså jorden der er skredet ud over Gl. Århusvej,” siger Jesper Nybo Andersen, projektchef for Nordic Waste situationen og fortsætter:

”Det sker for at få et præcist billede af, hvad det er for noget jord, der ligger i fronten af jordskredet og dermed afklare, om jorden som forventet består af ren jord og lettere forurenet jord. Det vil give os et billede af, hvad der kan ske med jorden på længere sigt.”

Der er endnu ikke planer for, hvad der skal ske med jorden i jordskredet.

”Indtil nu har vi været i den akutte afværgeindsats. Selvfølgelig er der allerede tænkt mange tanker og akutte løsninger er lavet, sådan at der også kan ses længere ind i fremtiden, hvor der skal findes gode løsninger på både åen, overfladevand og jord. Når det gælder jorden, er første skridt til en løsning på længere sigt at vide, hvad det er for noget jord. Derfor går vi nu i gang med at planlægge prøvetagning,” siger Jesper Nybo Andersen.

Ifølge miljøgodkendelsen til Nordic Waste var der tilladelse til at køre ren jord og lettere forurenet jord ind i jordtippen. Lettere forurenet jord svarer til byhavejord.

Jordprøver af bortkørt jord

Randers Kommune har allerede taget jordprøver af over 200.000 tons jord fra Nordic Waste. Det drejer sig om jord, der er kørt bort og ligger på opbevaringsplads på Forsvarets arealer i Tirstrup. Siden 3. februar er der ikke kørt jord væk fra skadestedet.

Det er blevet til næsten 2000 jordprøver, hvor der er brugt en udvidet ”jordmålings-pakke”. Målingspakken er baseret på den nationale standard, som anvendes i forbindelse med at klarlægge eventuel forurening på arealer. Siden uge 5 har jordmålingspakken også målt for barium og Pfas.  Indtil nu har Randers Kommune ikke fået resultater, der gør det muligt at konkludere om Nordic Waste skulle have haft jord liggende, der går ud over virksomhedens miljøgodkendelse.

Jordprøverne viser, at jorden der er kørt væk, indeholder PFAS i et niveau, der er meget langt under grænseværdierne. Niveauet er så lavet, at det ikke giver anledning til bekymring. Værdierne er 23-800 gange under jordkvalitetskriteriet.

Når det handler om Barium er der i jordprøveanalyser fundet niveauer af barium som ligger over jordkvalitetskriteriet i ca 38 procent af jordprøverne svarende til 30.000 tons jord.

”Barium forekommer naturligt i høje mængder i jord i Østjylland. Det har man vidst i mange år, og vi har derfor i jorden, som er kørt væk, samme niveau af barium, som naturligt også er i området i Ølst,” siger Jesper Nybo Andersen.

Se resultaterne af jordprøverne