Projektchef skal drive håndtering af Nordic Waste situationen

For at sikre en fortsat effektiv organisering af håndteringen af situationen omkring Nordic Waste, har Randers Kommune oprettet en projektorganisation som skal varetage de mange opgaver, der følger af, at Randers Kommune overtog myndighedsansvaret fra 31. januar 2024. Jesper Nybo Andersen er netop projektansat som projektchef i en midlertidig periode.

”Med Jesper Nybo Andersen får vi en meget erfaren projektchef, der både har et stort kendskab til akutte situationer og erfaring fra meget store og komplekse projekter, ligesom Jesper også har erfaring både med strategisk ledelse og organisationsudvikling. Det er alle erfaringer, jeg ikke er i tvivl om, at vi har brug for i denne helt særlige situation,” siger Jesper Kaas Schmidt, kommunaldirektør i Randers Kommune.

Jesper Nybo Andersen gik egentlig på pension fra jobbet som administrerende direktør i Orbicon A/S (nu WSP A/S) i 2018. Siden har han været engageret i en række bestyrelser inden for blandt andet entreprise og ingeniørrådgivning. Men pensionisttilværelsen har også budt på direkte involvering i flere meget store entrepriseprojekter. Det gælder for eksempel Ungdomsøen/Middelgrundsfortet der handlede om oprydning og renovering af det tidligere militærfort Middelgrundsfortet og overtagelse af projektansvaret for nedrivning og nybygning af Færgekroen i Tivolisøen.

”Jeg er god til at blive kastet ind i akutte situationer, skabe overblikket og eksekvere. Jeg sagde ja til at påtage mig opgaven, fordi jeg følte, at mit bidrag til løsningen af Nordic Waste nærmest er at sammenligne med ”borgerligt ombud”.  Nu ser jeg frem til sammen med både projektorganisationen og Randers Kommune at håndtere situationen omkring Nordic Waste på bedste vis,” siger Jesper Nybo Andersen, der oprindelig er uddannet cand.scient i naturgeografi, jordfysik, hydrologi og klima fra København Universitet og løbende har efteruddannet sig i organisation, international udvikling m.v.

Jesper Nybo Andersen kommer fra sin tid i Orbicon med faglig erfaring med afvanding, vandløbsanlæg, landskabsprojekter samt rensning af forurenet jord og har startet og drevet entreprisevirksomhed inden for rensning af olieforurenede arealer.

Randers Byråd har godkendt en organisering, hvor der med direkte reference til kommunaldirektøren bliver ansat en projektchef i en midlertidig periode, som får en dedikeret projektorganisation bag sig. Den strategiske ledelse varetages af Randers Kommune i et særligt forum, som er oprettet til situationen. Projektorganisationen udfører opgaverne og kan samtidig trække på fagligheder som miljø, anlæg, jura, økonomi og kommunikation fra Randers Kommune. Samtidig er der oprettet en politisk følgegruppe bestående af repræsentanter fra byrådets partier og lister.

”På den her måde frigør vi vores organisation, som har været meget hårdt presset, sådan at vi kan varetage de mange opgaver, der normalt er for en kommune, og samtidig sikrer vi, at vi som myndighed og kommune har den bedst mulige ledelse og håndtering af den her helt særlige situation,” fortæller Jesper Kaas Schmidt.

Jesper Nybo Andersen er netop blevet ansat som projektchef ifm. håndteringen af situationen omkring Nordic Waste