Randers Fælleselevråd afslutter skoleåret med vigtige anbefalinger

Randers Fælleselevråd har som traditionen tro afsluttet møderækken i skoleåret 2023-2024 ved at præsentere projekter og anbefalinger for Skole- og Uddannelsesudvalgets formand. I år var fokus på ændrede mødetider, forbedret skoleindhold og øget fokus på mentalt helbred.

Formandskabet har nu præsenteret deres mærkesager for hele Skole- og Uddannelsesudvalget den 3. juni, som var den sidste opgave inden sommerferien.

Forinden have Randers Fælleselevråd afholdt deres sidste møde i skoleåret 2023-2024 og fremlagt deres projekter og anbefalinger for formanden for Skole- og Uddannelsesudvalget, Lise-Lotte Leervad Larsen. Dette skete på et møde den 11. april, hvor mærkesagerne blev præsenteret med stor entusiasme og engagement fra eleverne.

Gennem året har fælleselevrådet arbejdet i tre projektgrupper med fokus på vigtige mærkesager: mødetider, skolens indhold og mentalt helbred.

Ændrede mødetider

En af de mest markante anbefalinger var at ændre mødetiderne. Eleverne foreslog at teste senere mødetider på en af byens skoler til en start - inspireret af gode resultater fra Silkeborg, hvor ændrede mødetider har forbedret både karakterer og humør. Forskning viser, at elever i udskolingen ændrer deres døgnrytme, og derfor kunne senere mødetider gøre dem mere udhvilede og fokuserede. Eleverne har desuden arbejdet hele vejen rundt om projektet, og analyseret påvirkninger udefra og andre faktorer at tage højde for. Blandt andet kunne der komme bekymringer fra lærere, der ville komme senere hjem, hvilket kunne skabe problemer med familier. Ligesom bustider og fritidsaktiviteter også skulle tilpasses, hvis skoletiden ændres.

Varierede fag

En anden vigtig mærkesag som eleverne rettede fokus på, var skolens indhold. Eleverne ønskede sig en mere spændende og varieret skoledag, som kunne øge motivationen og sammenholdet. Forslagene inkluderede også nye fag som økonomi og skat, noget praksisnært som de kan bruge i fremtiden. Danske Skoleelever, med formand Laura Drachmann Poulsen (tidl. Formand for Randers Fælleselevråd), støtter ideen om mere bevægelse og variation i skoledagen, men elevernes opfattelse er at bestyrelserne og lærerne er usikre på, hvordan ændringerne skal implementeres.

Alle skal kunne få hjælp

Det mentale helbred blev også fremhævet som en vigtig mærkesag. Eleverne understregede behovet for mere fokus på det mentale helbred, ikke kun for dem med diagnoser, men for alle elever. Et forslag de havde arbejdet med, var at undersøge mulighederne for at ansætte psykologer på skolerne eller uddanne flere pædagoger inden for mental sundhed. Eleverne foreslog desuden kurser i mindfulness og kommunikation for at hjælpe med at skabe en bedre forståelse og støtte for dem, der har brug for det. Eleverne var bevidste om at det økonomiske aspekt, og fremlagde både et regnskab og ideer til at indhente økonomiske midler.

Hver projektgruppe præsenterede sin mærkesag foran Lise-Lotte Leervad Larsen, der roste elevernes arbejde:

"Det er enormt spændende at høre problemstillinger set igennem jeres øjne, og det er tydeligt, at det er noget, I tager seriøst. Jeg er meget imponeret over, at man som elev i 6.-9. klasse kan forholde sig til så store emner. I har meget på hjerte, og det er fedt, at I bruger jeres stemme til at råbe os voksne op".

Afslutningsvis blev mærkesagerne præsenteret i en rap, som eleverne havde lavet på en rap-workshop, hvilket tilføjede en kreativ vinkel til deres præsentation.

I år er de 19 folkeskoler repræsenteret af 38 elever i Randers Fælleselevråd. I september blev et nyt formandskab konstitueret, hvor Annikka Mie Normann Womack fra 7.C på Korshøjskolen blev valgt som formand. Arisa Ahmeti fra 6.C på Hobrovejens Skole blev valgt som næstformand, Mikkel Tryk Søndergaard fra 6.B på Langå Skole blev sekretær, og Alexander Völkan Öskan Stefánsson fra 6.A på Østervangsskolen blev kasserer.

Formanden for Skole- og Uddannelsesudvalget, Lise-Lotte Leervad Larsen

Formanden for Skole- og Uddannelsesudvalget, Lise-Lotte Leervad Larsen var imponeret over elevernes arbejde.

Fotografi © Randers Kommune

Seneste nyheder

Nyheder