Randers Kommune får nu ansvaret retur for at afværge skader efter jordskred

Fra midnat 1. februar 2024 gik ansvaret for at afværge en alvorlig miljøskade i forbindelse med jordskredet ved Nordic Waste tilbage til Randers Kommune.

”Da der ikke kunne opnås sikkerhed i konkursboet efter Nordic Waste, så går myndighedsansvaret tilbage til Randers Kommune efter Miljøbeskyttelsesloven. Randers Kommune vil fortsætte indsatsen, og vi får samtidig et økonomisk bidrag til at fortsætte akutfasen. Jeg vil nu drøfte de kommende handlinger med byrådet,” siger Torben Hansen, borgmester i Randers Kommune.

Ifølge Miljøministeriet har Kammeradvokaten konstateret, at der ikke opnås sikkerhed i konkursboet, så Nordic Waste kommer til at betale for de skader, virksomheden har forvoldt og for at afværge situationen.  Det medfører, at Miljøstyrelsen er forpligtet til at træffe afgørelse om, at myndighedsansvaret for den resterende del af miljøskadesagen går tilbage til Randers.

Med sig får Randers Kommune den del som er tilbage fra aktstykket på de 205 mio. kr til at dække udgifter fra og med 1. februar. Randers Kommunes udgifter i den første tid efter Nordic Waste forlod skadestedet – som er udlæg på cirka 100 mio. kr. - er dog ikke omfattet af aktstykket men indgår som krav i konkursboet.

Miljøstyrelsen vil fortsat deltage i indsatsen.