Randers Kommune foretager tilsyn af naturområder

Randers Kommunes naturmedarbejdere vil i perioden fra den 15. maj til den 1. oktober 2023 foretage tilsyn efter Naturbeskyttelsesloven på beskyttede naturarealer som vandhuller, moser, enge, strandenge, overdrev og heder.

Berørte lodsejere vil ikke blive orienteret yderligere, men hvis naturarealerne er beliggende tæt ved din bolig, vil vi ringe på og orientere dig om, at vi er på din adresse.

Tag godt imod vores medarbejdere 😊

Eventuelle spørgsmål kan rettes til e-mail: naturbeskyttelse@randers.dk.

Seneste nyheder

Nyheder