Randers Kommune regulerer råge-bestanden

Skrig og larm fra rågekolonier kan være en plage for naboer og gæster i parker. Randers Kommune er ved at regulere bestanden i flere kommunale byparker.

31. maj 2024

Frem til 15. juni 2024 gør Randers Kommune en intensiveret indsats for at holde bestanden af råger i skak i kommunens parker. Reguleringen har fundet sted siden 1. maj.

Råger yngler i kolonier med op til flere hundrede reder, som er placeret tæt sammen i høje træer. De seneste år har rågerne bredt sig yderligere i Doktorparken og til Skovbakkens sydlige del.

Rågen er fredet som spurvefugl iht. EU-fuglebeskyttelsesdirektivet, men efter dansk lovgivning kan man søge om forårsregulering af ungerne hos Naturstyrelsen efter bekendtgørelsen om skadevoldende vildt.

Rågebestanden reguleres ved at holde antallet i skak. Det betyder, at ungerne skydes, når de er blevet så store, at de flyver rundt med de voksne, men stadig vender hjem. Typisk vil det kræve to-tre unger bliver skudt fra hver rede for at holde bestanden under kontrol. Naturstyrelsens bekendtgørelse giver mulighed for at trimme bestanden frem til 15. juni. Det er ikke tilladt at jage voksne råger.

Jægere vil skyde rågeunger i Gethersanlægget, Skovbakken, Vestparken, Doktorparken samt de grønne områder ved Fiskergården.

"Især naboerne til rågekolonierne føler sig ofte plaget af støjen fra fuglene, og vi oplever i disse år, at fuglene breder sig, og der kommer flere reder i parkerne. Derfor er det en stor hjælp, at frivillige jægere er parat til at stå for den tidskrævende opgave med at regulere bestanden," siger Lars Maagaard, naturvejleder og vildtbiolog i Randers Kommune.

Jægere har i løbet af det tidlige forår kortlagt antallet af reder i Randers Kommune, så de har overblik over rågebestanden, og jagten foregår fra nært hold under træerne, hvor skudvinklen skal være mindst 60 grader, så det kan foregå trygt i kommunens parker.

Randers Kommune har forsøgt alternative metoder til at regulere antallet af råger i kommunens parker. Det er blevet forsøgt at lokke egern til de plagede områder, og en larmende ’skræmmerobot’ er også blevet opstillet. Forsøget med robotten er blevet indstillet, fordi den også larmede.

Seneste nyheder

Nyheder