Reaktion på Region Midtjyllands politianmeldelse af DSH Recycling A/S

Region Midtjylland har politianmeldt virksomheden DSH Recycling A/S for at deponere jord uden for det område i Ølst Lergrav i Randers Kommune, hvor virksomheden har dispensation til jorddeponi. Her er Randers Kommunes reaktion.

Region Midtjylland har politianmeldt virksomheden DSH Recycling A/S

”Vi er meget tilfredse med, at regionen tager deres del af ansvaret og reagerer på overtrædelser på de områder, som regionen er myndighed på. Vi har et samarbejde med regionen om, hvordan vi håndterer denne store opgave. Randers Kommune har allerede i forbindelse med sagen om Nordic Waste indgivet politianmeldelser vedr. en række forhold, som omfatter overtrædelser af Miljøbeskyttelsesloven samt Naturbeskyttelsesloven. Og finder vi flere forhold, vil vi ikke tøve med at indgive yderligere anmeldelser,” siger Jesper Kaas Schmidt, kommunaldirektør i Randers Kommune.

Randers Kommune har politianmeldt Nordic Waste for overtrædelser af følgende bestemmelser:

  1. Naturbeskyttelseslovens §3
  2. Miljøbeskyttelseslovens kapitel 4 og 5
  3. Miljøbeskyttelseslovens §27 og 28
  4. Miljøbeskyttelseslovens § 110, stk. 1, punkt 4 og 6
  5. Miljøbeskyttelseslovens § 33
  6. Miljøbeskyttelseslovens § 71, stk. 2, og § 73 c, stk. 1, jf. § 110, stk. 1, nr. 17 og 18

Alle øvrige oplysninger vedrørende politianmeldelser er underlagt tavshedspligt.