Renseanlæg startet ved Nordic Waste

Tirsdag 6. februar 2024 startede et forsøg med renseanlæg på skadestedet ved Nordic Waste. Renseanlægget står på nordsiden af skadestedet, og her i de første dage bliver det kalibreret og justeret indtil, det har fuld effekt.

Måden rensningen kommer til at fungere på i forsøget er, at der renses vand fra et bassin, som overfladevandet løber i, og når det er renset, ledes til et andet bassin hvorfra det kan køres til Vandmiljø Randers.

Selve renseanlægget er et forsøg, hvor hensigten er at lave første rensning af vandet på stedet og gøre det så godt, at der kan sendes større mængder vand til Vandmiljø Randers renseanlæg. Lige nu sender Vandmiljø Randers kun 1 pct. ekstra spildevand ind i sit system fra Nordic Waste. Målet er, at det kan blive større mængder.

At der nu er etableret et lokalt renseanlæg, er et stort skridt længere hen mod at håndtere situationen og få renset de meget store mængder overfladevand, som pt er i bassiner. Det er også et forsøg og dermed endnu usikkert, om det vil virke. Sideløbende med dette renseanlæg, arbejdes også med andre renseløsninger for at finde den mest optimale måde at håndtere situationen på.

De to største forurenings-udfordringer i overfladevandet fra Nordic Waste er en høj pH-værdi og tungmetaller.

pH-værdien i overfladevandet fra Nordic Waste er for høj til at kunne håndtere mere end 1 procent i det ordinære renseanlæg hos Vandmiljø Randers. Målet med forsøget er at rense vandet så meget på selve skadestedet, at pH-værdien falder, og at indholdet af tungmetaller begrænses.

Direktør for Udvikling, Miljø og Teknik Jens Heslop forklarer her, hvordan det mobile renseanlæg fungerer. Slå evt. undertekster til ved at trykke på "CC"