Situationen på skadestedet ved udgang af uge 6 2024

Alling Å

I forhold til Alling Å forventes rørlægningen helt ud til E45 at være færdig mandag-tirsdag i uge 8. Spunsen ved E45 er lukket. Den store rørløsning, som fører Alling Å uden om hele det påvirkede område og ud til E45 er dermed en realitet i uge 8. Herefter handler det om at drifte pumpeløsningen.

Jordskredet

Selve jordskredet er blevet monitoreret løbende og jordkørsel stoppede lørdag 3. februar. På nordsiden viser overvågningen, at jordskredet er gået i stå. På sydsiden har jordskredet bevæget sig en meter på 5 dage (uge 6). Der er lige nu ikke noget endegyldigt bud på, hvorfor jordskredet er så stabilt, men vurderingen er, at det er lykkedes at få trukket meget vand ud af skredet.

Overfladevandet er fortsat den største udfordring på skadesstedet. Men der er ro på situationen og der arbejdes med et ekstra bassin for at sikre, at der er rigeligt med kapacitet.

Det første minirenseanlæg i nord er nu i drift og er oppe på cirka 100-150 m3 vand i timen. Vandet der er blevet behandlet, er helt gennemsigtigt, og der gøres klar til at kunne tage prøver af vandet fra uge 7.

I uge 6 er arbejdet med at bygge et renseanlæg i syd sat i gang. Det bliver en kopi af renseanlægget i nord og bygges på den tidligere filler-plads (betonplads) inde på Nordic Waste området. Der graves ved siden af to ny bassiner som beklædes med membran til at håndtere vandet fra renseanlægget. De to bassiner vil blive beskyttet mod overfladevand, der har været i kontakt med microfiller med volde. Området ved betonpladsen er ikke i skred. Det er forventningen at anlæg af renseanlæg i syd kan gå hurtigere end i nord, da man nu har læringen fra nord at tage afsæt i.

Der arbejdes med at holde overfladevand fra nord- og sydside adskilt, da vandet fra sydsiden er mere påvirket af microfiller end det på nordsiden. Samtidig tages der nu prøver af bassiner i området for at afgøre eventuel forskel på forureningsgrad.

Der arbejdes også med længerevarende løsninger på overfladevandet, for at undgå situationer, hvor man nærmer sig kapacitetsgrænsen på overfladevand for ofte.