Skoleelever bliver kloge på klamydia

De seneste år er antallet af klamydiatilfælde steget og steget. Derfor har Randers Sundhedscenter i skoleåret 2023/2024 lavet særlige indsatser rundt om på ungdomsuddannelserne i Randers Kommune.

I 72 klasser rundt om på ungdomsuddannelser i kommunen har der i løbet af skoleåret været øget fokus på seksuel sundhed. Seksuel Sundhed i Randers Sundhedscenter har blandt andet været rundt og lave klasseundervisning og mødt de unge i kantinen i deres frokostpauser.

"Det er rigtig vigtigt, at der kommer øget fokus på klamydia. Forebyggelse og tidlig opdagelse er nemlig afgørende for at undgå langsigtede sundhedsproblemer. De fleste får ingen symptomer, kun cirka 50 procent af mændene og 25 procent af kvinderne. Opdager man ikke klamydia, kan det føre til fertilitetsproblemer for både mænd og kvinder," siger Rikke Tarnow Friis-Hundborg, leder af Sundhedsfremme- og forebyggelsesenheden og fremhæver samtidig, at det anslås, at 500 af de fertilitetsbehandlinger, der laves om året, stammer direkte fra ubehandlede klamydiatilfælde hos kvinder.

Test på udvalgte skoler

I samarbejde med testklinikken Checkpoint Aarhus har Seksuel Sundhed i Randers Sundhedscenter på fire ungdomsuddannelser tilbudt, at eleverne kunne lade sig teste for klamydia og gonorre. Og det var der flere, der benyttede sig af.

"Det var en fornøjelse at se, hvordan de unge tog imod tilbuddet. Vores opfattelse var, at langt de fleste unge på ingen måde havde en tanke på, at de kunne være smittede. 17 procent af de 77 elever, der lod sig teste havde dog enten klamydia og/eller gonorre," siger Anja Nesgaard Dal og fortsætter:

"Så indsatsen har bidraget til, at vi har opfanget smittede, som højst sandsynligt ikke ville være gået til lægen, da de ikke havde mistanke om, at de havde klamydia."

Godt initiativ

En af de skoler som Seksuel Sundhed i Randers Sundhedscenter har et samarbejde med, er Tradium på Vester Alle. Over 20 uger er elever på GF1 gennem klasseundervisning blevet klogere på alt fra samtykkelov og seksualitet til grænser og seksuelt overførte sygdomme. Der har været pop-ups i skolens kantine, hvor de unge har kunnet få en snak om seksuel sundhed og købe produkter til et sundt og sikkert seksualliv, og de har kunnet blive testet for klamydia. Og underviser Cathrine G. Blittrup synes, at det er et godt initiativ.

"Eleverne synes, at det er fedt med det øgede fokus, og jo flere aktiviteter der er, jo mere trygge bliver de i at tale om de ting, der rør sig hos dem. Blandingen af undervisning og pop-ups gør også, at de unge får mere og forskelligartet viden, og det er rigtig vigtigt, når man som ung føler, at man skal vide en hel masse, men ikke altid ved hvor man skal gå hen for at tilegne sig den viden," siger Cathrine G. Blittrup og fortsætter:

"Det er vigtigt, at vi får skabt et trygt rum, hvor eleverne tør tale om noget af det, der fylder meget, når man er ung. At vi får taget skyld, skam og tabu ud af alle de vigtige emner, som vi berører i undervisningen, og som bliver understøttet af besøgene fra Seksuel Sundhed i Randers Sundhedscenter."

En af eleverne på Tradium på Vester Alle er Shannie Paulsen. Hun er også begejstret for det øgede fokus på seksuel sundhed.

"Besøgene har været med til at give et større indblik i mange forskellige emner inden for seksuel sundhed, og det synes jeg er vigtig viden for unge i vores alder. Blandt andet at få viden om, at test for kønssygdomme er vigtigere, end man går og tror. Og så er det fedt, at det er de samme medarbejdere, der er kommet i hele perioden, fordi det gør, at man bliver mere tryg ved at stille spørgsmål," siger Shannie Paulsen.

Forsat øget fokus og ungeinvolvering

Tiltagene er en del af projekt 6Talk, som skal være med til at give unge viden om seksuel sundhed og seksuelt overførte sygdomme. Projektet er finansieret af Sundhedsfremme- og forebyggelsespuljen 2023 og evalueres nu efter, at det har forløbet over skoleåret 2023/2024. Med puljen arbejdes der på at styrke det sundhedsfremmende og forebyggende arbejde i kommunen, og puljen bidrager derfor med at skabe de bedste rammer for, at alle borgere kan mestre et sundt og godt liv.

Centralt i projektet er, at de unge har været involveret, for at gøre tiltagene så vedkommende og aktuelle som muligt. Et ungepanel har for eksempel været med til at udforme seksualundervisningen. I efteråret var en del klasser samtidig med til at producere nudgende og oplysende plakater i en plakatkonkurrence, og nogle af dem blev brugt i en forebyggende indsats fra uge 11 og cirka fire uger frem. Plakaterne skulle være med til at påvirke de unges holdninger og handlinger i forhold til at træffe sunde og sikre valg i seksuallivet.

"I projektet har vi vægtet at få de unges bidrag ind alle de steder det giver mening, så udformning og indhold rammer målgruppen på bedste vis," siger Anja Nesgaard Dal.

Seneste nyheder

Nyheder