Skovønskebrønd indviet på Nordre Fælled

Fredag den 12. maj var børn fra Nordbyens institutioner samlet i kunstskoven på Nordre Fælled for at indvie en ”skovønskebrønd” som del af et større kunstprojekt.

Eeeen, tooooo, treeee - NU! Sådan lød det mellem træerne i den sydøstlige del af Nordre Fælled, da børn fra Nordbyens institutioner var samlet fredag den 12. maj for at indvie et nyt kunstværk. Børnene har i ugens løb malet og udsmykket deres egne pinde, som de på skift kastede op i et 75 meter langt naturnet i træerne.

Idéen bag projektet, som er en del af kunst- og kulturprojektet Al Verdens Kunst, er at skabe kunst af naturmaterialer og udstille det i naturen på Nordre Fælled. Det er et projekt, hvor alle institutionerne i Nordbyen samt Bysekretariatet er involveret. Netop denne udstilling skal betragtes som en skovønskebrønd, hvor pindene kan symbolisere et ønske.

Bysekretariatet er tovholder på projektet, der indebærer en hel del læring for børnene.

”Der er rigtig mange børn involveret i projektet, og det skaber en dejligt energisk proces. Alle børnene lærer noget om kunst og kultur, og de lærer noget om det store fællesskab, når de mødes med de andre børn, der har arbejdet med det samme som dem,” siger boligsocial medarbejder, Sofie Dahlgren, fra Bysekretariatet.

Kunsten udskiftes én gang årligt og får lov at blive hængende så længe det kan, inden det af hensyn til naturens dyr må fjernes. Indtil da er alle forbipasserende velkomne til at kaste deres egen pind i nettet og sende et ønske afsted samtidig.

Om Al Verdens Kunst

Al Verdens Kunst er et treårigt kunst- og kulturprojekt, der er støttet af Slots- og kulturstyrelsen med knap 1,2 mio. kr. Kunsten er centreret omkring Nordre Fælled og bygger på initiativer, der repræsenterer forskellige kunst- og kulturformer, der foregår i perioden 1. juni 2021 til 31. maj 2024:

  • To store landart installationer
  • 5 mindre landmark installationer

Udover de fysiske installationer afholdes der også skrive- og fortælleworkshops i samarbejde med Randers Bibliotek og Jennumparkens Børnekor har formidlet de nye kunstinstallationer gennem sange.

Al kunsten i projektet bliver skabt i interaktion mellem de lokale, kunstnere, kulturinstitutioner, skoler og institutioner. Formålet er at bringe kunst- og kulturaktiviteter til de lokale i Nordbyen samt inddrage dem i at skabe nye oplevelser for alle i Randers.

Kunstskoven er ét af de mindre landmarks i projektet Al Verdens Kunst.