Sociale foreninger får økonomisk håndsrækning

Randers Byråd har på mødet den 18. marts 2024 fordelt knap 1,8 millioner kroner til frivillige foreninger, der arbejder med socialt udsatte mennesker. I alt 64 foreninger kan se frem til økonomisk støtte.

Randers Kommune havde modtaget 77 ansøgninger om at få del i de såkaldte §18 midler, der kaldes sådan efter paragraf 18 i Serviceloven. Og af dem får 64 frivillige foreninger nu helt eller delvist imødekommet deres ansøgning. Det har Randers Byråd besluttet på mødet den 18. marts 2024.

I alt blev der uddelt 1.772.505 kr., og herudover er SAM-foreningen tildelt 575.000 kroner fra § 18 puljen som en del af budgetaftalen for 2024-2027.

Paragraf 18 midlerne bliver normalt uddelt af socialudvalget i marts måned, men denne gang var sagen i byrådet som følge af et ændringsforslag til fordelingen af midler. Det var ændringsforslaget, der blev vedtaget i byrådet.

Se fordelingen af midler her

Det er en grundlæggende forudsætning for at modtage § 18-midler, at hele eller dele af målgruppen for aktiviteten er socialt udsatte borgere bosiddende i Randers Kommune. Hvis ansøgningen opfylder denne grundlæggende forudsætning, vurderes den ud fra et pointsystem.  

I alt var der afsat 1.813.167 kr. til uddeling og socialudvalget har således godt 40.000 kroner tilbage, som udvalget kan vælge at uddele på et senere tidspunkt,.