Spaden er i jorden og forvandlingen af Justesens Plæne er i gang

Om mindre end et år vil Justesens Plæne være omdannet til et nyt bynært naturområde, der samtidig får en vigtig funktion i den fremtidige beskyttelse af Randers by mod stormflod.

Borgmester Torben Hansen tog tirsdag (24. oktober) første spadestik til et større anlægsarbejde på Justesens Plæne, der fremover både skal beskytte byen mod stormflod og være et attraktivt, bynært naturområde. Og der bliver noget at glæde sig til for byens borgere og gæster.

”Vi gør området mere attraktivt, så det bliver et oplagt udflugtsmål på kanten mellem by og natur. Det bliver et sted alle kan bruge - uanset om man vil prøve det nye område til leg og bevægelse eller bare gerne vil slappe af og opholde sig ved vandet. Samtidig bygger vi et nyt dige, så Justesens Plæne i fremtiden også kan være med til at beskytte Randers by mod stormflod,” siger Torben Hansen.

Grønt mødested med vigtig funktion

Konkret går forvandlingen af Justesens Plæne ud på at etablere et grønt dige, der på sigt bindes sammen med resten af Klimabåndet til en sammenhængende højvandsbeskyttelse gennem Randers Midtby.

Derudover vil der blive bygget et åbent madpakkehus og et område til leg og bevægelse i naturmaterialer. En del af græsplænen afløses af græsser og blomstrende urter, der vokser vildt, og langs diget kommer staudebede med hjemmehørende arter. Der kommer også ny stensætning i åbrinken, så tidevandet kan opleves og en buet træbro med mulighed for ophold ved vandet. Endelig bliver der etableret et ankomstområde med toiletbygning og cykelparkering.

Ud over de fysiske ændringer vil Justesens Plæne fremover blive et sted med mere naturformidling, så både børn og voksne kan komme og opleve og lære om naturen.

Oprindelig var det desuden planen, at Vandmiljø Randers skulle etablere en pumpestation på stedet, men Vandmiljø Randers har valgt at udskyde etableringen til et senere tidspunkt.

Klar til sommeren 2024

Randers Byråd har afsat 15 millioner kroner til forvandlingen af Justesens Plæne, og derudover støtter Nordea Fonden projektet med 1 million kroner fra fondens ”Her gror vi”- pulje. Pengene fra Nordea Fonden vil bl.a. gå til naturformidlingsaktiviteter og til bevægelsesområdet og toiletbygningen.

Opgaven med at omdanne den centrale plads til et bynært naturområde, der samtidig skal beskytte byen mod stormflod i fremtiden, har været i udbud. Og det er anlægsgartner OKNygaard, der står for forvandlingen. Under arbejdet vil dele af Justesens Plæne være afspærret, og efter planen er det nye Justesens Plæne klar til brug inden juni næste år. 

1. spadestik på Justesens Plæne

Borgmester Torben Hansen holdt tale, da der tirsdag den 24. oktober 2023 var 1. spadestik til anlægsarbejdet på Justesens Plæne