Status på snevejret og Nordic Waste skadested

Randers Kommune giver her en status på hvordan snestormen påvirker situationen på Nordic Waste skadested, hvor der både kæmpes mod et enormt jordskred og sikre, at Alling Å ikke forurenes.

"Det er et værre uvejr, og det er imponerende så flot det bliver håndteret på stedet. Der arbejdes med sne fygende lige i ansigtet. Og snevejret betyder, at vi er nødt til at stoppe jordkørsel, mens indsatsen for at pumpe åen forbi området fortsætter, ligesom vi sikrer, at regnvandet fra området ikke kommer i åen," siger Jesper Kaas Schmidt og fortsætter: 
"Med sådan en snestorm ville det være uansvarligt at sende en masse lastbiler med jord ud på vejene, hvor man i forvejen kæmper med sne og fygning. Derfor stopper kørsel med jord væk fra stedet."
 
Der kører også dumpere med jord på selve skadestedet for at holde sydsiden af jordskredet i skak. Det fortsætter og der bliver løbende vurderet, hvor længe det vil være forsvarligt at fortsætte.
 
"Jeg forventer, at også kørsel med dumpere på stedet vil være nødt til at stoppe midlertidigt. Heldigvis er vi så godt med, at vi godt kan tåle en pause på 20-24 timer uden, at det går ud over vores indsats med at holde sydsiden af jordskredet i skak," siger Jesper Kaas Schmidt.
 
Indsatsen for at pumpe Alling Å gennem rør forbi skadestedet fortsætter for fuld drift. Alle pumper er sat i gang og kører. At pumperne kører er nemlig også den bedste måde at frostsikre dem på. For nuværende kan pumpekraften følge med vandmængderne. 
 
Samtidig bliver der fortsat hentet regnvand (spildevand) der er faldet ned over pladsen. Det opsamles i bassiner og hentes af slamslugere og eventuelt med traktorer, så længe det er forsvarligt.