Stevnstrup kan fortsætte udvidelsen mod nord

På mødet den 29. april 2024 har Randers Byråd vedtaget en ny lokalplan, der gør det muligt at opføre 38 parcelhuse og 15 gårdhavehuse på et areal ved Skovparken i den nordlige del af Stevnstrup. Lokalplanen er sidste etape i en strukturplan for Stevnstrup, som den daværende Langå Kommune vedtog i år 2000.

På et cirka 10 hektar stort areal i den nordlige del af Stevnstrup bliver det nu muligt at opføre parcel- og gårdhavehuse. Det har Randers Byråd besluttet på mødet den 29. april, hvor en ny lokalplan for et areal ved Skovparken blev vedtaget.

Hent lokalplanen som byrådet har vedtaget

Med flot udsigt mod nord og mod Fladbro Skov i øst giver lokalplanen mulighed for at opføre i alt 38 parcelhuse og 15 gårdhavehuse på stærkt skrånende terræn. Arealet grænser op til Skovparken mod sydøst og det nyere boligområde ved Snehvidevej mod sydvest.

Åben bebyggelse skal sikre udsigt

På bakken, hvor der er udsigt over landskabet mod nord, kan der bygges parcelhuse på store grunde, så der bliver god afstand mellem husene. Tættest på Fladbro Skov må der bygges gårdhavehuse, hvor lokalplanen også fastlægger, at bebyggelsen skal have en åben karakter for at sikre den gode udsigt.

Den nye lokalplan er sidste etape i realiseringen af en strukturplan, som den daværende Langå Kommune vedtog i år 2000. En strukturplan, der omfatter et cirka 33 ha stort område beliggende imellem Skovboulevarden og Randersvej i den nordlige del af Stevnstrup. Denne strukturplan er i øvrigt netop blevet afløst af en ny, der for nylig blev vedtaget af landdistriktsudvalget.

Lokalplanen har været i høring, og der er kommet fem høringssvar. Disse har dog ikke givet anledning til ændringer i planen. Selve området er i dag ejet af Randers Kommune.