Stor tilfredshed med byggesagsbehandlingen

Når der bliver søgt byggetilladelse i Randers Kommune kommer afgørelsen i de fleste tilfælde inden for servicemålet, og det sker yderst sjældent, at sagen ender med et afslag. I løbet af det seneste år er sagsbehandlingstiden tilmed blevet markant kortere, og det afspejler sig blandt ansøgerne, hvor tilfredsheden med byggesagsbehandlingen er stor.

6. april 2024

Søger du om byggetilladelse i Randers Kommune vil du i de fleste tilfælde få en afgørelse inden servicemålet, og det vil være yderst sjældent, at din sag ender med et afslag. Sandsynligvis vil du også være blandt de over 90 procent, der giver udtryk for at være tilfredse med den behandling, de har fået. Og har du søgt flere gange i løbet af de seneste år, har du måske også bemærket, at sagsbehandlingstiden er blevet kortere.

Det billede blev for nylig præsenteret for de virksomheder, der oftest søger om byggetilladelse i Randers Kommune. Her var ingeniører, arkitekter, typehusfirmaer og lignende samlet på Cepheus Park til netværksmøde, der ud over et indblik i byggesagsstatistikken og sagsbehandlingen, bød på oplæg om brandsikkerhed, de nyeste regler i bygningsreglementet og mulighed for netværk blandt deltagerne.

Det betaler sig at gøre sig umage

Et af de firmaer, der deltog i arrangementet, var Hybelhuse. Hvert år sender de hundredvis af byggeansøgninger af sted til forskellige kommuner, og mindst 25 af dem ender i Randers.

"Vi oplever, at der er en rigtig god dialog om sagerne, og noget af det, der især er positivt er, at sagerne bliver screenet med det samme. Det betyder, at man får en hurtigere behandling, hvis ansøgningen er fuldstændig, så det betaler sig at gøre sig umage," siger tegnestuechef Mikkel Lund Mortensen.

Randers Kommune grovscreener alle byggesager blandt andet for hurtigt at afklare, om alle relevante oplysninger i den konkrete sag er med. Først når det er tilfældet kommer sagen videre til sagsbehandling, og det er derfor, at det betaler sig at gøre sig umage og ikke sende ansøgningen før, den er færdig.

"Det er en sejlivet myte, at man får en plads i køen, hvis bare man får en ansøgning af sted. Sender man en mangelfuld ansøgning tager det længere tid, fordi den ikke kommer videre fra screeningen. Den bedste måde, man kan få en hurtig sagsbehandling, er ved at lave en grundig ansøgning, der indeholder alle relevante oplysninger," lyder rådet fra Carsten Riisgaard, der er sektionsleder af Bygesag & BBR.

Dialog frem for afslag

I løbet af 2023 modtog Randers Kommune godt 1800 byggesager, og som oftest går sagsbehandlingen hurtig. I snit tog det fx 34 dage at få behandlet en ansøgning om et enfamiliehus i 2023 -13 dage kortere end i 2022. Og et simpelt erhvervsbyggeri blev sidste år behandlet på 38 dage - 29 dage kortere end i 2022. Samtidig blev der i hele 2023 kun givet afslag i ti sager, fordi det gennem dialog er muligt at nå frem til et projekt, der kan godkendes.

"Vi vil meget gerne i dialog med ansøgerne, også gerne inden ansøgningen er sendt af sted. Nogle gange kan der være brug for tilpasninger i projektet, så det overholder gældende regler, og kan det komme på plads tidligt i forløbet, bliver processen hurtigst og billigst for alle parter," siger Carsten Riisgaard.

Fakta

Statistik på byggesager i Randers Kommune

Antal sager i 2023: 1833 mod 1790 i 2022

Randers Kommune har et byggesagsgebyr på 712kr/timen, og der bliver samlet set opkrævet omkring tre millioner kroner årligt blandt ansøgerne.

Sagsbehandlingstid i gennemsnit

49 kalenderdage svarende til, at 60 procent af sagerne er inden for servicemålene.

Sagsbehandlingstider fordelt på sagstype

  • Simple konstruktioner: 43 dage - 12 dage kortere end 2022 (servicemål 40 dage)
  • Enfamiliehuse: 34 dage - 13 dage kortere end 2022 (servicemål 40 dage)
  • Simpelt erhvervsbyggeri: 38 dage - 29 dage kortere end 2022 (servicemål 50 dage)
  • Kompliceret erhvervsbyggeri: 48 dage - 20 dage kortere end 2022 (servicemål 55 dage)
  • Etageboliger: 85 dage - 17 dage kortere end 2022 (servicemål 60 dage)

Tilfredshed

Der bliver udsendt et spørgeskema til alle, der har fået afgjort en byggesag. 29 procent svarer på skemaet, og her giver 91 procent udtryk for at være tilfredse eller meget tilfredse med sagsbehandlingen.

Netværksmødet

Randers Kommune havde inviteret de virksomheder, typisk rådgivningsvirksomheder, der oftest søger om byggetilladelse i Randers Kommune, til netværksmøde. Mødet blev holdt den 3. april på Cepheus Park. Omkring 50 repræsentanter fra forskellige virksomheder deltog.

Formålet med mødet var både at komme i dialog med de hyppige ansøgere om, hvad der er godt og skidt ved byggesagsbehandlingen i Randers Kommune. Desuden var der oplæg om brandsikkerhed, nye regler i bygningsreglementet, byggesagsstatistik og mulighed for netværk blandt deltagerne.

Der blev holdt et lignende møde sidste år og på baggrund af positive tilbagemeldinger igen i år er planen at holde et nyt møde næste år.

Seneste nyheder

Nyheder