Stort trivselsprojekt på Terneparken

Som et nyt, stort trivselsprojekt uddanner Terneparken i første omgang 20 trivselsagenter. De skal blandt andet hjælpe med at få mere tid til kerneopgaver og håndtere konflikter internt.

Hvert tredje år laves en trivselsmåling blandt alle medarbejdere i Randers Kommune. I den seneste måling fra 2022 identificerede Terneparken mulige forbedringspunkter. Konkret fandt de ud af, at medarbejderne for eksempel efterspørger hjælp til at håndtere konflikter. Derfor har de hyret en konsulent, som siden september sidste år er på specialcenteret og observerer, deltager i fagmøder og er med ude i praksis, for at møde medarbejderne. Konsulenten har også talt med en stor del af medarbejderne om, hvad der kan være svært i dagligdagen, og om der er noget, de har brug for hjælp til. Det betyder nu, at en arbejdsgruppe med arbejdsmiljørepræsentanter og tillidsrepræsentanter, også kaldet TRIO, sammen med konsulenten har besluttet at uddanne en tredjedel af medarbejderne til trivselsagenter.

”Vi er et specialiseret center med opgaver af høj kompleksitet, hvor der er risiko for, at medarbejderen bliver omsorgstræt eller udbrændt. Derfor er det utrolig vigtigt, at vi arbejder med at skabe det bedst mulige arbejdsmiljø, og her tror jeg, at trivselsagenterne er en vigtig tilføjelse” siger Maja Andersen, centerleder på Terneparken og tilføjer, at det er et projekt, der er stor medarbejderopbakning til.

Bedre trivsel og mindre udbrændthed

Trivselsagenterne får 20 timers uddannelse i konflikthåndtering, systematisk problemløsning, tidshåndtering, mentalisering samt feedback og feedforward. Herefter skal de kunne coache og vejlede kollegaer om store og små udfordringer i hverdagen, for eksempel samarbejdsvanskeligheder.

”Jeg håber, at trivselsagenterne kan bidrage til bedre trivsel, bedre kerneopgaveløsning, bedre økonomi, mindre udbrændthed og mindre sygefravær. Samtidig åbner det forhåbentlig også for, at der kommer lidt flere idéer til, hvordan vi blandt andet sikrer det gode samarbejde og den gode trivsel,” siger Maja Andersen.

Alle får en Buddy

Udover uddannelse af trivselsagenter etableres en buddyordning. Det medfører, at alle medarbejdere får to buddies, så de altid har en at gå til, og som de kan dele stort og småt med. Tanken er, at det skal bidrage til, at flere medarbejdere åbner op, hvis de går med noget, de synes, der er svært at løse.

”Det er vigtigt, at vi bruger hinanden til at vende stort og småt, men også, at vi løbende udfordrer hinanden. Forhåbentlig får vi med både trivselsagenterne og buddyordningen skabt en kultur, hvor det falder naturligt at guide og vejlede hinanden til problemløsende dialog,” siger Maja Andersen.

De 20 trivselsagenter uddannes i løbet af 2024 og håbet er, at alle medarbejdere på sigt bliver uddannet. Inden opstarten laves en mini trivselsundersøgelse med spørgsmål inden for de områder, som Terneparken gerne vil forbedre. Om et år gentages undersøgelsen for at se, om projektet har haft en effekt.