Syv dagtilbud får penge til bedre indeklima

Randers Byråd har på mødet den 29. april 2024 afsat over ti millioner kroner til tiltag, der skal forbedre indeklimaet i syv af kommunens dagtilbud.

Syv dagtilbud i Randers Kommune får tilsammen over ti millioner kroner til at forbedre indeklimaet i institutionerne. Det har Randers Byråd besluttet på mødet den 29. april 2024.

Pengene bliver fordelt til følgende institutioner:

Børnehuset Himmeldalen (Dagtilbud Nordøst)

601.000 kr.

Børnehuset Overvænget (Dagtilbud Sydvest)

1.848.000 kr.

Børnehuset Bækkestien (Dagtilbud Nordøst)

1.496.000 kr.

Børnehuset Kombi (Dagtilbud Sydøst)

2.405.000 kr.

Børnehuset Regnbuen (Dagtilbud Nordvest)

2.428.000 kr.

Børnehuset Ålykke (Dagtilbud Sydvest)

566.000 kr.

Vorup Vuggestue (Dagtilbud Sydøst)

650.000 kr.

Reservepulje ved fordyrelse af projekter

756.000 kr.

I alt

10.750.000 kr

 

Forbedringerne drejer sig blandt andet om opsætning af solfilm, solafskærmning, akustiklofter og vægabsorbenter, ny belysning og tekniske installationer samt ventilation.

Det er forskelligt, hvilket arbejde der skal udføres i de enkelte institutioner.

Se uddybende beskrivelse af indeklimaforbedringerne i de enkelte institutioner

Arbejdet med at forbedre indeklimaet vil blive udført i 2-4 institutioner ad gangen, og forventningen er, at det går i gang i Børnehuset Himmeldalen og Børnehuset Overvænget efter sommerferien. Herefter fortsætter arbejdet i institutionerne i samme rækkefølge som listen og slutter således med Vorup Vuggestue.

Randers Byråd har i alt afsat 25 mio. kr. til forbedring af indeklimaet på dagtilbudsområdet, heraf er der indtil nu frigivet godt 15 millioner kroner.