Træer bliver nu plantet ved Nordic Waste

Randers Kommune går i gang med at plante træer på jordskredet ved Nordic Waste, som en del af afværgeindsatsen.

Træer bidrager til at stabilisere jorden, også på den lidt længere bane, og særligt i de områder, hvor der er behov for, at dybe rødder kan trække vand ud af skredet. Samtidig bidrager træer også til at sikre stabiliteten i perioder med meget nedbør. Derfor planter Randers Kommune nu træer på de mest udsatte steder ved jordskredet.

Fredag den 3. maj 2024 gennemførte Randers Kommune prøvegravning på forsøgsstrækningen langs Gl. Århusvej i en bane fra syd til nord på 150 meter og ca. 8 meter i bredden, og der er løbende monitorering af skredet ved hjælp af bøjer og droneopmålinger.

Målingerne viser, at skredet er stabilt – til trods for at jorden fortsat er fuldt mættet af vand 10 cm under overfladen. Randers Kommune har drøftet tilplantningen med geotekniske rådgivere, som er enige i, at en det vil være et stort bidrag til at sikre stabilitet i skredet.

Plantningen sættes i gang med det samme, fordi træerne skal i jorden inden jordskorpen bliver hård på grund af udtørring. Processen vil tage 2-3 uger.

Der vil blive anvendt en plantesammensætning som i dag også bruges ved læplantning – det vil sige et mix af ammetræer og blivende løvtræer suppleret med enkelte buske.

Ammetræerne vokser hurtigt op og sikrer rodfæste og beskytter de blivende træer. Når de kommer op, skal ammetræerne tyndes ud, så de ikke skygger for meget.

Der vil gå nogle år, inden plantningen får et udtryk af skovbeplantning.