Unge udfordres med kulturproduktionen ID:FORVANDLING

Studerende fra ungdoms- og kulturuddannelserne i Randers er gået sammen om at lave en kulturvandring i byens kulturhus. Det bliver en samskabelse af musik, kunst, dans og teater den 27. februar. Der er 300 gratis billetter til kulturvandringen. ID-projektet er en strategisk indsats fra Randers Kommune, for at unge får mere kendskab og større berøring med kulturlivet.

Som et klart mål i Randers Kommunes Kulturpolitik skal kulturen være mere tilgængelig for kommunens unge. Siden 2019 har det årlige ID-projekt været med til at introducere unge til en professionel kulturproduktion med musik, kunst, dans og teater.

"Vores erfaring med projektet er, at det for de unge er en fantastisk dannelsesrejse. Men det er også et sted, hvor de unge gymnasieelever bliver præsenteret for kommunens kulturuddannelser og kulturinstitutioner. Mange af de unge deltagere får dermed blod på tanden til at have en fremtid inden for kulturlivet. Det skyldes både de unges eget engagement, men ikke mindst også det engagement som uddannelsesinstitutionerne og kulturinstitutionerne lægger i projektet. Det er skønt at se, og jeg vil gerne takke for det store engagement," siger formand for Sundheds-, Idræts-, og Kulturudvalget i Randers Kommune, Louise Høeg.

Vinterens ID-tema er "FORVANDLING", som de unge selv har valgt. Temaet dækker over mange ting og de forskellige hold tolker temaet på hver sin måde. Der er forvandling i vores samfund, den personlige forvandling fra ung til voksen. Eller den forvandling vi som individer kan opleve hos os selv, når vi ændrer os over tid. Mødet med andre mennesker og erfaringer i vores liv kan forvandle os. Forvandling kan derfor også sidestilles med en forandring. Det kan være en forandring på godt eller ondt i vores sindstilstand, interesser eller holdninger. Der kan være tale om at have mod til at forandre sig, tør at se fremad uden hele tiden at tage vores fortid med. Det kan også være modet, og lysten til at møde det der er anderledes osv.

Vinterens samskabelse med musik, kunst, teater og dans foregår i Kulturhuset, hvor hele huset bliver taget i brug på forskellige måder.  Der er generalprøve mandag den 26. februar og premiere tirsdag den 27. februar. Der bliver frigivet 300 gratis-billetter til premieren. Formatet på "ID:FORVANDLING" er en kulturvandring. Der bliver i alt seks vandringer, som hver har en varighed af 80 minutter.

Der er nedsat en ungestyregruppe, som er med til at ideudvikle på rammerne til årets projekt. Niveauet i ID-projektet er højt. Alle har arbejdet med deres bidrag til produktionen i fællesskab med deres daglige undervisere. Et dogme i ID-projekterne er, at der til hvert hold er afsat et beløb til indkøb af professionelle kunstnere, der er gæsteundervisere i deres specifikke kunstart.

ID præsenteres af et samarbejde mellem Randers Kommune og kulturinstitutionerne; Randers Kunstmuseum, Randers Musikskole, Kaosambasaden/Turbinen, Randers Teater og ungdomsuddannelserne Randers Statsskole, Paderup Gymnasium og Randers HF/VUC. Projektet er støttet af Kulturregion Østjysk Vækstbånd - et samarbejde mellem Kulturministeriet og Randers, Viborg, Silkeborg og Horsens Kommuner.

Du kan læse mere om projektet og bestille din gratis billet på randers.dk/id