Ungekulturen i Randers får nu eget hus

Med støtte fra Randers Kommune kan foreningen RUK - Randers Unge Kultur i fremtiden skabe flere kulturaktiviteter for andre unge.

Von Hatten Hus. Foto: Randers Kommune

En gruppe af kreative lokale unge i alderen 15 - 30 år har under navnet RUK - Randers Unge Kultur siden 2019 skabt oplevelser og aktiviteter for andre unge i kommunen. Det er blandt andet sket gennem et samarbejde med spillestedet Cafe Von Hatten, hvor der udover musikarrangementer f.eks. har været afholdt både digtoplæsninger og arrangementer med teaterimprovisation. Det er en politisk ambition i Randers Kommune at skabe et ungekulturhus for kreative unge i netop Von Hatten Hus. Det er således skrevet ind i kommunens Kulturpolitik for 2023-2026. Derfor vil Randers Kommune med et samlet beløb på 170.000 kroner i de næste 2 ½ år sikre at RUK - Randers Unge Kultur kan blive boende på første sal i Von Hatten Hus. Her lejer RUK lokalerne af Fonden til Bevarelse af Gamle Bygninger i Randers Kommune.

"Med den kommunale støtte får Randers nu et stærkere miljø for ungekultur med mulighed for mange flere aktiviteter. Det fortjener kommunens unge. Samtidig får vi en politisk vision om et ungekulturhus opfyldt," siger formand for Sundheds-, Idræts- og Kulturudvalget, Louise Høeg.

RUK - Randers Unge Kultur har på rekordtid skabt et bredt samarbejde med både institutioner og andre foreninger i kommunen. Udover spillestedet Café von Hatten er der bl.a. tale om Kaosambassaden, Kastalia, Turbinen og Randers Kunstmuseum.

"I det politiske udvalg er vi glade for at RUK viser, at de med succes kan løfte opgaven med at skabe mere kulturliv og fællesskab for de unge i kommunen. Nye fællesskaber og mere samarbejde mellem det professionelle kulturliv og unge er også en del af den ambition, som vi har i vores kulturpolitik," siger Louise Høeg.

RUK har desuden skabt forbindelser til andre ungenetværk - både regionalt, nationalt og internationalt. Under overskriften Ung Kult bidrog foreningen til en ungecamp på Kulturmødet Mors tidligere i år. Her var de unge forsamlet for at drøfte ungekultur i Norden. Det var sammen med andre unge fra både Danmark, Norge, Sverige, Island, Færøerne og Grønland.

Om Von Hatten Hus

Huset er opført i 1799 og har været fredet siden 1919. Bortset fra spillestedet Café Von Hatten og administrationslokaler i forbindelse hermed har bygningen stået tom gennem længere tid, og den markante bygning har været nedslidt igennem en længere årrække. I 2020 købte Fonden til Bevarelse af Gamle Bygninger i Randers Kommune Von Hattens Hus, hvorefter at den fredede ejendom gennemgik en stor restaurering. Randers Byråd har bevilliget et tilskud på 4 millioner kroner til arbejdet, der med en statslig refusion er endt på et kommunalt nettotilskud på 2 millioner kroner. Her fra 2023 rummer Von Hatten Hus udover spillestedet også foreningen RUK - Randers Unge Kultur. Og med kommunens økonomiske støtte til foreningen kan Von Hattens Hus officielt blive kaldt for et ungekulturhus. Dermed er en politisk ambition i Randers Kommune blevet opfyldt.