Årets arbejdskraftprognose: Fortsat mangel på kvalificeret arbejdskraft

Arbejdskraftprognosen for Randers Kommune peger på, at der i 2023 er mange jobåbninger, men samtidig mangel på arbejdskraft på tværs af mange brancher. Rekrutteringsudfordringerne skyldes primært mangel på kvalificeret arbejdskraft.

"Ligesom i resten af landet er der efterspørgsel på arbejdskraft hos mange arbejdsgivere her i kommunen. Situationen skyldes det fortsat fine vækstniveau, erhvervslivet oplever. Det betyder samtidigt, at der er rift om de jobsøgende. Jobcenter Randers fortsætter derfor deres store fokus på at servicere virksomhederne bedst muligt ved at matche dem med jobsøgende, som kan opfylde deres behov," siger Bo Vestergaard, formand for Beskæftigelsesudvalget.

Det største behov for nye medarbejdere ligger hos social- og sundhedsvæsenet og brancherne handel og detail, erhvervsservice og rengøring, industri samt bygge og anlæg. De brancher søger i høj grad pleje, social- og sundhedspersonale, lager- og butiksmedarbejdere, industri- og fremstillingsmedarbejdere, byggeri-, VVS- og anlægsarbejdere og pædagogmedhjælpere og assistenter.

Opkvalificering og uddannelse er løsningen

Den årlige arbejdskraftprognose er lavet af Jobcenter Randers Erhverv på baggrund af interviews med 530 lokale arbejdsgivere. Jobcenter Randers Erhverv lægger med prognosen op til, at virksomheder kan løse nogle af udfordringerne med rekruttering ved at tage jobsøgende ind, som de løbende opkvalificerer og uddanner til at matche virksomhedernes behov.

"Efterspørgslen efter faglært og uddannet arbejdskraft er stigende, og 69% af de forventede jobåbninger for 2023 er målrettet faglærte eller kandidater med en videregående uddannelse. Vi peger på, at en del af virksomhedernes udfordringer kan løses ved at videre- og efteruddanne medarbejdere. En anden løsning er at opkvalificere ledige kandidater, så de matcher erhvervslivets behov," siger Tine Arensbach, afdelingsleder i Jobcenter Randers Erhverv.

33% af de adspurgte arbejdsgivere forventer at have lærlinge eller elever ansat i 2023. Hos de virksomheder, som vælger lærlinge og elever fra, lyder begrundelsen, at de ofte ikke har tilstrækkelige opgaver til en læreplads, eller at de mangler tid og økonomi til det.

Rummelige CSR-virksomheder

79% af virksomhederne støtter aktivt op om indsatsen for et rummeligt arbejdsmarked. Det sker eksempelvis ved at tilbyde medarbejdere nedsat og fleksibel arbejdstid eller ved at ansætte medarbejdere i fleksjob. Mange virksomheder tilbyder også praktikker og udviklingsmuligheder for sårbare unge og udsatte, så de får muligheden for at få fodfæste på arbejdsmarkedet.

"At virksomhederne rekrutterer bredt og mangfoldigt giver en række fordele. Når virksomhederne uddanner nye medarbejdere til specifikke opgaver, får de besat deres ledige stillinger af medarbejdere, som er glade og tilfredse med deres arbejdsplads. I nogle tilfælde er det med til at ændre folks liv markant, når virksomhederne viser dem tillid og giver dem chancen på arbejdsmarkedet," siger Tine Arensbach.