Ældretræf trak 400 i Arena Randers

Ældrerådet i Randers Kommune holdt onsdag eftermiddag sit årlige træf i Arena Randers. Godt 400 forventningsfulde deltagere modte op for blandt andet at hore sundhedskonsulent Lis Puggaard fortælle om ældre, træning og sundhed.

8. oktober 2018

Lis Puggaard har gennem mere end 20 år forsket i området og har holdt adskillige oplæg og kurser om emnet. Under overskriften "Sundhed, robusthed og træning hele livet" gav hun gode bud på, hvad vi som ældre kan gore for at opbygge og vedligeholde robusthed, handlekraft og selvstændighed, og hvordan blandt andet træning og sociale relationer bidrager til, at vi kan have et godt liv langt op i alderen.

I pausen efter foredraget havde deltagerne på træffet lejlighed til at besoge de mange infostande på Ældretræffet. Her er stande fra Madservice Kronjylland, Randers Bibliotek, Hjælpemiddelhusets Kronjylland, Sundhedshuset - Syn og Hore, Korselskontoret, Frivillighed på ældreområdet, Træningshojskolen, Oko-bageriet, ÆldreSagen, ANY-klubben, Demens og Alzheimer, Borgerservice, Kontinensklinikken samt Forebyggende hjemmebesog.

Direktor for Sundhed, Kultur og Omsorg, Erik Mouritsen, rundede dagen af med at orientere om "Nyt fra forvaltningen og besvarede sporgsmål fra salen.

Du kan se Lis Puggaards slides fra foredraget her (åbner pdf).