Aftale skal sikre fortsat drift gennem coronakrisen

Medarbejdere i Randers Kommune kan frivilligt gå op i tid og komme til at løse andre opgaver end normalt, hvis situationen med Covid-19 udvikler sig, så det bliver nødvendigt. Det er essensen af en ny aftale om øget fleksibilitet, som Randers Kommune har indgået med en række faglige organisationer.

"Medarbejderne i Randers Kommune har siden nedlukningen tilbage i marts ydet en stor indsats og været enormt fleksible. Det har gjort, at vi har kunnet løse de vigtige samfundsopgaver, vi har, men vi har også set, at situationen med corona kan udvikle sig hurtigt. Jeg er derfor utrolig glad for, at vi nu har indgået en aftale, som skaber endnu bedre muligheder for øget fleksibilitet blandt medarbejderne. Med den her aftale giver medarbejdersiden et væsentligt bidrag til, at borgerne kan være trygge ved, at vi fortsat løser kritiske funktioner som pleje og omsorg på ældre og socialområdet - også gennem den anden bølge af coronasmitte, som vi står i lige nu" siger Jesper Kaas Schmidt, der er kommunaldirektør i Randers Kommune.

Aftalen, som er indgået mellem Randers Kommune og en række faglige organisationer, tager udgangspunkt i en fælleserklæring mellem Kommunernes Landsforening og det såkaldte forhandlingsfællesskab (en sammenslutning af forskellige faglige organisationer). Formålet er at sikre, at Randers Kommune kan løfte de kritiske funktioner så borgere og samfund kan komme sikkert gennem coronakrisen. Også hvis der fx opstår en situation, hvor en kommunal institution mangler personale, fordi medarbejdere er smittet eller må gå i isolation.

Aftale baseret på frivillighed

Aftalen betyder blandt andet, at Randers Kommune kan lave en aftale med ansatte på deltid om at gå op i tid. Og at medarbejdere i en periode kan få nye opgaver og midlertidigt flytte til en anden arbejdsplads, hvis det bliver nødvendigt. Betingelsen er, at det sker frivilligt og i tæt samarbejde med den enkelte medarbejder og de faglige organisationer.

"Med aftalen er der nu en fælles forståelse mellem Randers Kommune og de faglige organisationer om, hvad vi gør i en situation, hvor der opstår personalemangel på bestemte områder. Men det er vigtigt at understrege, at det selvfølgelig altid vil ske med udgangspunkt i den enkelte medarbejders ønsker og kompetencer. Alle aftaler vil være baseret på frivillighed sådan, at vi i alle situationer sikrer, at medarbejderen er tryg ved de nye opgaver og i stand til at løse dem," siger Jesper Kaas Schmidt.

Ud over de konkrete værktøjer som ændret arbejdstid, arbejdsopgaver og arbejdssted indeholder aftalen de vilkår som gælder for medarbejderne. Blandt andet i forhold til løn og oplæring.

Endelig har parterne givet hinanden håndslag på at træde sammen med kort varsel, hvis coronasituationen udvikler sig i en grad, så det bliver nødvendigt at ændre aftalen.

Bred opbakning fra faglige organisationer

Den nuværende aftale gælder indtil 14 dage efter ophør af fælleserklæringen mellem KL og Forhandlingsfællesskabet. Den er indgået mellem Randers Kommune og 3F, BUPL, Danske Magistre, Dansk Socialrådgiverforening, Danske Fysioterapeuter, DJØF, Ergoterapeutforeningen, FOA, HK - Kommunal, Kost- og Ernæringsforbundet, Randers Lærerforening, Dansk Sygeplejeråd, samt Socialpædagogerne.

"Alle de faglige organisationer er med i aftalen. Det er et enormt stærkt signal med så bred opbakning til de fælles udfordringer vi står overfor," slutter Jesper Kaas Schmidt.

HENT AFTALEN: Fælles Forståelse i Randers Kommune om øget fleksibel arbejdstilrettelæggelse som følge af Covid-19