Flere uddannede pædagoger til Randers Kommune

Et hold pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter fra en række dagtilbud i Randers Kommune er netop gået i gang med at uddanne sig til meritpædagog. Det sker som en indsats for at sikre flere uddannede pædagoger i dagtilbuddene.

24 pædagogmedhjælpere og –assistenter i Randers Kommune er netop gået i gang med uddannelsen til meritpædagog. Uddannelsesforløbet er et samarbejde mellem Randers Kommune, VIA University College og FOA og strækker sig i alt over tre år.

"Uddannelsesforløbet betyder, at vi kan få endnu flere uddannede pædagoger ud i vores dagtilbud. Det er både med til at højne kvaliteten i det pædagogiske arbejde og sikre, at vi kan indfri kravet om minimumsnormeringer og samtidig højne uddannelsesgraden blandt personalet. Og så er forløbet samtidig en unik mulighed for at udnytte potentialet i noget af alt den gode arbejdskraft, vi allerede har i vores dagtilbud her i Randers Kommune," siger Lars Lynghøj, dagtilbudschef i Randers Kommune.  

Forløbet er en del af Randers Kommunes budgetaftale for 2021-2024, hvor der er afsat en million pr år over fire år til et kompetenceløft af dagtilbudsområdet med fokus på at sikre minimumsnormeringen og øge uddannelsesgraden blandt personalet. De studerende skal derfor ikke selv finansiere forløbet.

Nathalia Strømberg har arbejdet som pædagogmedhjælper i Børnehuset Jennumparken siden 2012 og er en af de 24 pædagogmedhjælpere og –assistenter, der har fået tilbudt plads på merituddannelsen.

"Tilbuddet kom som en virkelig positiv overraskelse. Jeg har altid gerne ville læse til pædagog, men så fik jeg to børn og et hus, og pludselig var det ikke så nemt at omstille sig til SU igen. Jeg er simpelthen så klar til at suge en masse viden til mig og få koblet teori på alt det, jeg i forvejen går og gør. Jeg ved, at det kommer til at gøre mig endnu skarpere i de refleksioner, jeg har i mit arbejde," fortæller Nathalia Strømberg.

Fokus på at tiltrække nye kandidater til det pædagogiske felt  

Merituddannelsen til pædagog varer i alt tre år, hvoraf det første år er fuld tid på studiebænken. Det betyder, at de dagtilbud, der sender medhjælpere og assistenter af sted på uddannelse, har plads til at tage nye ledige ind.  

"Det er en ren win-win situation. Dagtilbuddene får opkvalificeret deres medarbejdere og ledige med en interesse for pædagogik får mulighed for at få en ”appetiser” på, hvad det vil sige at arbejde inden for området. Forhåbningen er, at det kan være med til at tiltrække nye kandidater – både som medhjælpere, men i høj grad også til selve pædagoguddannelsen," fortæller Mette Jensen, der er rekrutteringskonsulent i Jobcentret.

Ansættelsen af de nye pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter sker i et tæt samarbejde mellem jobcentret og Børn og Skole i Randers Kommune og er en del af en såkaldt jobrotationsordning. En ordning, hvor dagtilbuddene får tilskud til at ansætte en vikar imens deres eget personale er på uddannelse.