Landbrugsjord skal tilbage til naturen i Læsten Bakker

På et 14 hektar stort areal i Læsten Bakker samarbejder Randers Kommune med Den Danske Naturfond om at omdanne agerjord til natur. Agerjorden omdannes til at begynde med ved, at jorden udpines. Der tages næringsstoffer ud af arealerne, hvorved der gives bedre betingelser for, at de rette planter kan indfinde sig, og en varieret natur kan udvikles.

Agerjord med Hvidkløver nedenfor Læsten Bakker. Et af to landbrugsarealer, der skal omdannes til natur i løbet af de næste 2 år.

"Den hidtidige landbrugsdrift på arealerne har ophobet næringsstoffer i jorden, som er vanskelige at komme af med. Samtidig er arealerne præget af tidligere udsået hvidkløver, hvilket vil hæmme udviklingen mod natur i mange år. Når hvidkløveren er reduceret, og toppen af næringsstofferne er taget ud af jorden, vil der blive udspredt hø og frø fra vilde, nøjsomme planter, der er samlet ind på de fine naturområder i Læsten Bakker-området," fortæller biolog ved Randers Kommune Pia Boisen Hansen.

Projektet løber i perioden 2020-2022. Derfor vil man indtil 2022 kunne se jordbearbejdning og høst i området. Herefter vil det blive undersøgt, om det ønskede resultat er opnået, eller om der skal ske en yderligere udpining af arealerne.

"Hvis vi er tilfredse med resultatet vil arealerne herefter indgå i den øvrige afgræsning af området, der drives med helårsgræsning. Helårsgræsningen vil være med til at udvikle naturen til gavn for de nøjsomme planter og de dyr, der er tilknyttet til disse, siger Pia Boisen Hansen.

Offentlig adgang til de to arealer vil først være mulig efter projektets afslutning.

Projektet i Læsten Bakker er en del af EU-projektet "LIFE IP Natureman - landmanden som naturforvalter".

I Natureman er der særligt fokus på at forbedre naturindholdet i de sjældne naturtyper rigkær, kildevæld og overdrev. Det er ønsket at skabe større sammenhængende naturarealer og øge biodiversiteten ved en bedre pleje af arealerne.

Projekterne skal også fremme økonomien i naturpleje bl.a. ved at uønsket opvækst ryddes, opsætning af nye hegn, landbrugsstøtte der understøtter biodiversitet, udvikling af ny teknologi for dyr på græs, samt afsætnings- og værdikæder for landbrugsprodukter fra naturarealer.

Kort over området. Det er arealerne omkranset med blå streg, som skal omdannes til natur i løbet af de næste to år.