Ny folkeskov på vej ved Oust Møllevej

Går alt efter planen, sættes spaden i jorden til efteråret, og 24.000 træer bliver plantet i Randers Vest på arealet syd for jernbanen mellem Oust Møllevej og motorvejen. Skovrejsningen finder sted i et samarbejde mellem den socialøkonomiske virksomhed Growing Trees Network og Randers Kommune efter samme princip, som for to år lå bag rejsningen af den 7 hektar store Høgshøj Folkeskov ved Spentrup.

”Jeg regner med, at vi skal have opstartsmøde på projektet til august. Inden da vil vi tage kontakt til en række interessenter i området. En større interessent, Tommerup Kistefabrik, har allerede lagt billet ind på ca. 5.000 af de træer, der skal plantes på arealet,” fortæller skov- og landskabsingeniør ved Randers Kommune Randi Flensborg Jørgensen.

Formålet med skovrejsningen er at sikre fremtidens drikkevand. Den nye skov kommer til at ligge i et område, hvor man henter vand fra undergrunden. Skoven har desuden flere positive funktioner. En er at nedbringe den CO2, vi udleder for meget af. En anden at skabe et rekreativt område for byens borgere. En tredje nyttig effekt af skoven bliver, at den kommer til at skærme villakvarteret mod støj fra motorvejen.

Ligesom det var tilfældet med Høgshøj Folkeskov ved Spentrup er det muligt for borgere og virksomheder at støtte den nye skovrejsning ved at købe træer til 19 kroner pr. stk. via Growing Trees Networks hjemmeside. Tommerup Kistefabrik har som sagt allerede lagt billet ind på ca. 5000 træer, idet de har en aftale med Growing Trees om, at de køber et træ for hver kiste de sælger.

Borgerne med i idefasen
”Det er vores ønske, af vi får en høj grad af borgerinvolvering i projektet, så vi kan få flest mulige ideer i spil til, hvad skoven skal indeholde af muligheder for udfoldelse. Det er allerede nu planlagt, at der længst mod nord på arealet skal laves en stor høj, hvorfra der ad et par træløse kiler bliver udsigt over skoven og landskabet,” siger Randi Flensborg Jørgensen, som tilføjer, at forvaltningen har planer om at tage kontakt til en række interessenter i lokalområdet, blandt andet foreninger, institutioner, grundejerforeninger og lokale forretningsdrivende.

Skov- og landskabsingeniøren understreger, at samarbejdet med Growing Trees Network ikke handler om at få borgere og virksomheder til at betale for skovrejsningen. Randers Kommune vil fortsat lægge lige så mange penge i projektet, som hvis der havde været tale om en skovrejsning i samarbejde med Naturstyrelsen:

”Ved et samarbejde med de lokale, får vi både mulighed for at tilpasse skoven til de, som bor her og kommer til at bruge skoven. Skal vi lave mere af det sjove, gode stier, skiltning. Lad os se, hvad der kommer frem, når vi først går i dialog med borgerne. Det er et tilbud fra vores side. Skal penge bruges på træer eller skal de bruges på tiltag, der kan gøre skoven mere brugervenlig,” slutter Randi Flensborg Jørgensen. 


Kort over arealet, det ligger mellem Oust Møllevej og motorvejen. Arealet er på 8 hektar, hvoraf de tre fjerdedele skal være skov. I alt 24.000 træer skal sælges.


Mere end 300 lokale i alle aldre fra Spentrup var med til den indvielse og plantning af de første træer i efteråret 2013, da et 7,5 hektar stort areal ved Spentrup skiftede status fra ”ubebygget kommunalt areal” til Høgshøj Folkeskov.

Link til Growing Trees Network