Politik for erhverv og turisme er vedtaget

På mødet den 29. april har Randers Byrådet vedtaget en ny erhvervs- og turismepolitik. Politikken skal sikre rammer, der understøtter virksomhedernes drift og udvikling.

Hvordan sikrer Randers Kommune, at det lokale erhvervsliv har rammer, hvor virksomheder kan vækste og skabe arbejdspladser? Og hvordan kan Randers Kommune bidrage til at skabe bedre vilkår for turismeerhvervet?

Det er nu fastlagt i en ny erhvervs- og turismepolitik, som Randers Byråd har vedtaget på mødet den 29. april 2019.

Den ny politik udspringer af byrådets vision ”Vi tør gå nye veje” og de seks politiske målsætninger, som knytter sig til visionen. Indholdet er i høj grad blevet skabt på baggrund af to workshops, hvor lokale virksomheder og andre relevante aktører har haft muligheder for at komme med input.Et forslag til politikken har desuden været i offentlig høring.

Ny vision og nye politikker

Randers Kommune er i øjeblikket ved at revidere samtlige politikker, der beskriver de politiske fagudvalgs fokusområder. Politikkerne tager alle udgangspunkt i byrådets vision. Nogle af disse nye politikker er allerede vedtaget, mens andre er på vej.

Overblik over byrådets vision og politikker