Randers: Ansvarlig og bred budgetaftale 2023-2026

”Jeg er rigtig glad for, at vi midt i en tid præget af høje prisstigninger og usikkerhed har formået at stå så mange sammen om et budget. Et budget skabt på basis af en økonomiaftale mellem regeringen og KL, som bliver kaldt en kriseaftale. Vi har lavet en økonomisk forsvarlig aftale. Jeg vil gerne takke for den store vilje til at finde frem til en aftale,” siger Torben Hansen, borgmester i Randers Kommune.

Der er indgået budgetaftale for 2023-2026

Aftalen om budget 2023-2026 er mellem partierne Socialdemokratiet, Venstre, Det Konservative Folkeparti, Nye Borgerlige, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre.

Aftalen om budgettet for 2023-2026 er lavet med afsæt i stramme, økonomiske rammer for kommunernes budgetlægning og stor usikkerhed omkring, hvordan økonomien vil udvikle sig i løbet af budgetperioden. Der er derfor prioriteret efter at holde fast i en ansvarlig styring af kommunens økonomi og fokus på det væsentligste.

”Vi er særligt glade for puljen til natur og klima og, at 2-lærerordningen i folkeskolen fortsætter. Samtidig lægger vi vægt på, at vi genopretter svømmehallen på Nørrevangsskolen, bevarer buskortet til vores ældre, og ikke mindst sætter gang i investeringer i plejeboliger til ældre,” siger Steen Bundgaard, gruppeformand i Socialdemokratiet.

”I Venstre er vi glade for at være en del af dette års brede budgetforlig og, at vi har fastholdt nogle af vores mærkesager som minimumsnormeringerne på daginstitutionsområdet. Og vi har slået fast, at borgerne i Helsted får de sidste 400 meter støjvold, ” siger Claus Berggren, gruppeformand i Venstre.

”Konservative er glade for, at vi holder fast i god erhvervsudvikling ved, at vi investerer yderligere 10 mio. kr. i infrastruktur. Det var også vigtigt for os, at svømmehallen på Nørrevangsskolen bliver genoprettet, og at vi lægger driftsmidler til side til tre nye kunstgræsbaner i kommunens landdistrikter. Desværre lykkedes det ikke at få Skills til Randers,” siger Daniel Madié, gruppeformand i Det Konservative Folkeparti.

”Vi er særligt glade for, at vi har fået fjernet besparelsen på Randers Specialskole i 2023 og for bevillingen til svømmehallen på Nørrevangskolen. Samtidig er vi meget tilfredse med, at byrådet nu sætter gang i en tiltrængt afbureaukratiseringsproces som frigiver mere tid. Det har været væsentlige emner for os,” siger Mogens Nyholm, gruppeformand i Det Radikale Venstre.

”Vi er rigtig glade for at vi investerer i infrastrukturen og sikrer, at borgerne i Helsted får støjværn, og at alle borgere i kommunen får gavn af cykelstien på Højsletvej, der kommer til at binde hele kommunen sammen. Og så er vi glade for det paradigmeskifte, der sker på udlændinge-beskæftigelsesområdet, hvor vi nu arbejder med, at borgere skal væk fra passiv forsørgelse til aktiv beskæftigelse,” siger Nick Zimmermann, gruppeformand i Dansk Folkeparti.

”Nye Borgerlige er tilfredse med at lægge stemmer til dette års budgetaftale, hvor vi med sikkerhed kan sige, at bibeholdelsen af pensionistklippekortet og slankning af centraladministrationen ikke var blevet til noget uden os. Samtidig er vi glade for, at Nørrevangsskolens svømmehal kommer op at stå og idrætsklubberne i landområderne bliver tilgodeset med nye boldbaner, ” siger Lars Axel Nielsen, gruppeformand i Nye borgerlige.