Randers: Skoleudsættelse er forældrenes valg og det virker

”I Randers Kommune kan forældre beslutte at udsætte skolestart, hvis de vurderer, at barnet ikke er parat. Samtidig har vi et tæt samarbejde med forældrene om det enkelte barn, og det virker. Faktisk vil jeg sige, at vi har en fremragende indsats for førskolebørn,” siger Steen Bundgaard, formand for Skole- og Uddannelsesudvalget i Randers.

Allerede tilbage i 2018 besluttede Randers Byråd at sætte 1 mio. kr. af årligt til at skabe gode forudsætninger for børn, der måske får udsat skolestart. Og beslutningen om at udsætte skolestart er en beslutning forældrene kan træffe i samarbejde med et dagtilbud og PPR.

Midlerne – den ene mio. kroner  - blev sat af til at lave en indsats for de børn, der får udsat skolestart.

Pengene bliver brugt til at skabe gode overgange fra dagtilbud til skole gennem et tæt samarbejde med afsæt i det enkelte barns behov. Med de ekstra midler har det været muligt for dagtilbud at understøtte arbejdet med børnene i mindre grupper, lave intensivt arbejde med sprog, sociale kompetencer og motorik. Nogle dagtilbud har brugt pengene til ekstra personaletimer og andre til uddannelse, til fysisk indretning eller til at lave små biblioteker, hvor børn og forældre kan låne bøger med hjem, så sprog- og læseindsats sker i fællesskab mellem daginstitution og hjem.

Samtidig er det kendt personale fra dagtilbuddet, der følger med over i førskoletilbud.

Og i det tætte samarbejde får skolens personale også et godt kendskab til børnene i en kommende 0. klasse.

I en undersøgelse af, hvordan dagtilbud og skoler vurderer indsatsen for børn, der ikke er skoleparate, melder daginstitutionerne, at børnene får mulighed for at modnes følelsesmæssigt, de får en større sikkerhed, bliver mere selvstændige og selvhjulpne, de bliver bedre til at håndtere konflikter, kan regulere deres følelser, kan vente på tur og udsætte egne behov. Børnene bliver også bedre til at lytte til hinanden og til at forklare sig, og bliver mere sikre i fællesskabet med andre børn. Med andre ord får børnene mere ”gå på mod” og bliver klar til en skoledag med kollektive beskeder og flere børn omkring sig.

Samtidig beskriver flere forældre, at deres børns skolestart er gået bedre end de umiddelbart havde forventet.

På et møde den 21. marts 2018 besluttede Børn- og familieudvalget at forældrenes ønske om udsættelse af skolestart som udgangspunkt altid imødekommes.

Den beslutning har ikke medført, at antallet af skoleudsættelser er steget markant. I de seneste fem år fordeler skoleudsættelserne sig således:

Skoleåret 2015-2016: 66 skoleudsættelser svarende til 5,47 procent af potentielle skolestartere.

Skoleåret 2016-2017: 81 skoleudsættelser svarende til 6,95 procent af potentielle skolestartere

Skoleåret 2017-2018: 71 skoleudsættelser svarende til 6,16 procent af potentielle skolestartere

Skoleåret 2018-2019: 70 skoleudsættelser svarende til 6,33 procent af potentielle skolestartere

Skoleåret 2019-2020: 64 skoleudsættelser svarende til 6,30 procent af potentielle skolestartere.

”Med andre ord er det tydeligt, at når forældrenes ønske imødekommes, så betyder det ikke en voldsom stigning. Forældre er faktisk kloge på deres børn. Til gengæld tyder meget på, at de børn der får udsat skolestart, de får den nødvendige tid til at blive mere parate. Og får de her en god støtte, så går det faktisk rigtig godt,” siger Steen Bundgaard.